Verfijn op:

Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Opgraving Grote Markt 7-9 1980
In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek...
Archeologie
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Bevrijdingsmonument op de Grote Markt
Het standbeeld van Judith, het monument ter herinnering van de Bredase...
Bouwwerken
Sleutelstuk uit de renaissance
In een pand aan de Grote Markt is tijdens een onderzoek een sleutelstu...
Bouwwerken
Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen...
Archeologie
Nieuwe achtervleugel stadhuis
Al in de negentiende eeuw kampte het stadsbestuur met ernstig ruimtege...
Bouwwerken
Een nieuwe gevel voor het stadhuis
Na de stadsbrand van 1534 werden het naast elkaar gelegen Groot en Kle...
Bouwwerken
Beulszwaard
Dit is het zwaard van de beul van Breda. Aan de ene zijde staat de ...
Voorwerpen
Nieuwe gevel voor de Vleeshal met Sint Joris
In 1615 werd een nieuwe vleeshal ingericht aan de Grote Markt. Melchio...
Bouwwerken