Zuiderfrontier van Menno van Coehoorn

Gebieden
1701
  • Luchtfoto van een deel van de gereconstueerde Linie van de Munnikenhof  

In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieurgeneraal van de Dienst der Fortificatiën, Menno van Coehoorn, het Zuiderfrontier aangelegd van Bergen op Zoom tot en met Den Bosch. De vesting Breda maakte nu deel uit van een landelijke verdedigingslinie en was geen vesting meer die zelfstandig verdedigd hoefde te worden. Het frontier bestond (voor zover op het grondgebied van de huidige gemeente Breda) uit de vesting Breda, de reeds bestaande Spinolaschans en de nieuw aangelegde Linie van de Vucht en de afgebeelde Linie van de Munnikenhof. Het Zuiderfrontier deed dienst tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) en, voor de laatste keer, tijdens de Belgische Opstand (1830-1839). In 2007 is de Linie van de Munnikenhof opgeknapt en is hij beter zichtbaar gemaakt.

Ook interessant

Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie 1582 tot 1920
Nederland heeft door de eeuwen heen niet alleen tegen het water gevoch...
Gebieden
Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Opgraving Menno v. Coehoornstraat 2005
In mei 2005 kwam bij de gemeente de melding binnen van de projectontwi...
Archeologie
Opgraving vm. Driehoefijzerterrein 2008
Bij archeologisch onderzoek in het voorjaar van 2008 op het Driehoefij...
Archeologie
Oostenrijkse Successieoorlog
Breda werd elke vijftig jaar geconfronteerd met oorlog. Tussen 1740 en...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief