Zes stoomtram-maatschappijen fuseren tot BBA

Gebeurtenissen
1935
  • BBA-bus met houtaggregaat tijdens de oorlogsjaren  

Nadat op 28 september 1880 de eerste tram tussen Breda en Oosterhout had gereden werd in een rap tempo het Brabantse platteland met dit nieuwe vervoermiddel ontsloten. Door het succes van de tram ontstond er een dicht netwerk dat intensief voor personen- en goederenvervoer werd gebruikt. De twintiger jaren van de twintigste eeuw luidden een nieuw tijdperk in. Autobussen en vrachtwagens deden hun intrede en namen al snel de populariteit van de trams over. Ook de tramwegmaatschappijen zelf gingen over op dit nieuwe materieel en in 1935 brachten de zes Brabantse bedrijven hun materieel onder in de NV Brabantsche Buurtspoorwegen en Autobusdiensten (BBA). Het hoofdkantoor werd in Breda gevestigd aan de Haagpoort. De BBA op zijn beurt viel ten offer aan privatisering en marktwerking in 2007.

Ook interessant

Paardentram naar Ginneken
Pas nadat er een interlokale stoomtramlijn was geopend werd er in Bred...
Gebeurtenissen
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Spoorlijn naar Roosendaal
In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk...
Gebieden
Napoleonswegen
Vanaf 1810 werd er op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte ge...
Gebieden
Stoomtrams ontsluiten West-Brabant
In 1880 werd de hier afgebeelde eerste interlokale stoomtramlijn in Ne...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief