Zandberg (gehucht)

Gebieden
1313 tot 1960
  • De locatie van het gehucht Zandberg aan de Ginnekenweg, globaal tussen Zandbergweg en de Saksen Weimarlaan. (foto Gemeente Breda, coll. Stadsarchief Breda id.19940109)  

Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de Molenlei. Dit gekanaliseerde waterloopje kruiste net ten noorden van de Saksen Weimarlaan de Ginnekenweg.  Aan de zuidzijde werd het tot in de jaren '30 van de vorige eeuw begrensd door het landgoed Rustland.
Zandberg had in 1832 al een dichte bebouwing die zich aan de Ginnekense zijde van de Molenlei voortzette. Het lag echter in de gemeente Teteringen. De Molenlei was dus een echte "grensrivier".

CHI_28_027_zandbergen_1850_low.jpg CHI_28_027_zandbergen_lufo_low.jpg
  Het gehucht Zandberg op de militair topografische kaart van ca. 1860 en op een actuele luchtfoto.
Zandberg lag aan de in 1683 bestrate weg vanuit Breda naar Ginneken en Ulvenhout. Ongetwijfeld is dit gehucht ontstaan rondom de middeleeuwse windmolens op de Zandbergen en de watermolen aan de Molenlei.
Tegenover de huidige Zandbergweg lag een herberg" Den Doornthuyn". Deze werd al in 1625 genoemd. De brug over de Molenlei speelde in dat jaar een belangrijke rol in de belegering van Breda.
In 1747 en 1794 werden er nog enkele huizen afgebroken die te dicht bij de vesting Breda lagen. Dit in verband met oorlogsdreiging in die jaren. Er moest immers een vrij schootsveld aanwezig zijn. Na de ontmanteling van de vesting in 1870 wordt het gehucht opgenomen in de stedelijke lintbebouwing langs de Ginnekenweg.

zandberg_verhof_low.jpg
Een uitsnede uit de opmetingskaart van Jan Pietersz. Dou uit 1625 met daarop het gehucht Zandberg en de Molenlei. De kaart is zuidwaarts geprojecteerd. Aan de onderzijde loopt dus de Ginnekenweg richting Breda. Rechts van de Ginnekenweg is de Zandbergweg goed zichtbaar als een rondlopende akkerweg.  Boven de Molenlei is de splitsing tussen de huidige  Prins Hendrikstraat en Ginnekenweg te herkennen.(afbeelding: Nationaal Archief, Den Haag)

Ook interessant

Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads