Woonbuurt aan de Molenstraat

Archeologie
1400 tot 1534
  • Opgravingen aan de Molenstraat  

Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologie worden bedreven als op het terrein van de huidige bibliotheek aan de Molenstraat. Immers, een groot gedeelte van de huizen aan de Molenstraat en Oude Vest was al in de jaren zestig en zeventig gesloopt waarbij de resten onder het maaiveld intact waren gebleven. Daarmee kon de bebouwingsgeschiedenis vanaf de dertiende eeuw tot de sloop aan het einde van de twintigste eeuw onderzocht worden. In de vijftiende eeuw trad een duidelijke verdichting van de bebouwing op met kleine huisjes met een stenen fundering en een houten opbouw. Deze huisje hadden lemen vloeren en een stenen haard. Er waren nog geen kelders. Het afval werd in kuilen gedumpt op het achtererf en het drinkwater kwam deels nog uit ingegraven tonputten. De meeste huisjes zullen bij de stadsbrand van 1534 afgebrand zijn.

Ook interessant

Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Koevoet (Centrum)
Koevoet (Centrum) 1700 tot heden
De Koevoet is een van de weinige stegen in de binnenstad die nog een m...
Gebieden
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 1985
In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelij...
Archeologie
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgraving Molenstraat / Oude Vest 1983
Opgraving Oude Vest 1983 -700 tot 1980
In de zomer van 1983 kon als vervolg op eerder onderzoek een braakligg...
Archeologie
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Pijpenbakker Samuel Broen
Bij opgravingen aan de Molenstraat werd een oven aangetroffen waarin s...
Archeologie
Bijzonder glas uit beerput
In 1983 werd aan de Oude Vest een terrein opgegraven dat kort daarvoor...
Voorwerpen

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief