Wilderdpad (Haagse Beemden)

Gebieden
1990 tot heden
  • De doorsteek van het Wilderdpad door de landgoederenzone, met de aansluiting op de Burgstsedreef.(foto: Slagboom en Peters)  

Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale fietsontsluiting van de Haagse Beemden. Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1990, loopt van het Moerenpad door de Witmoeren, kruist de Noortberghmoeren en loopt dan door het groene hart van de Haagse Beemden naar de Burgstsedreef. De aansluiting van het Wilderdpad op het Moerenpad is helaas onduidelijk vorm gegeven. Straatnaambordjes ontbreken op dit ogenblik.

Woest onontgonnen gebied

De toponymist Chr. Buiks vond "den Nyeuwen acker, den Wildert, drie bunder bij de Groote Hoeve van Burgst", vermeld in 1563. Een van de laantjes op het landgoed Burgst, grenzend aan de Wilderd, heette in 1835 het Wilderdlaantje. Buiks verklaart de naam Willaert of Wilderd als woest gebied met ruigte begroeid, onontgonnen. In 1563 was het gebied de Wilderd nog niet lang in cultuur want het werd een nieuwe akker genoemd.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Melkpad (Haagse Beemden)
Melkpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad in de Haagse Beemden, aangelegd in 1984, loopt langs de ...
Gebieden
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Burgstsedreef (Haagse Beemden)
De oudste vermelding van Burgst is volgens de toponymist Chr. Buiks ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Landhuis Burgst
De oudste vermelding van Burgst dateert uit de twaalfde eeuw. De burch...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief