Waarneming Torenstraat riool 1994

Archeologie
1200 tot 1500
1 / 2
  • Archeologen hadden op de hoek van het Kerkplein en de Torenstraat de mogelijkheid om een aantal profielwanden te documenteren. Midden in de sleuf het 19e eeuwse riool  
  • 9
    Op de hoek met de Korte Brugstraat werd een keldergewelf aangetroffen dat onder de straat doorliep  

Bij de vernieuwing van het 19e eeuwse riool onder de Torenstraat konden uitgebreid waarnemingen gedaan worden naar de ondergrond van deze straat. Zoals in veel straten bestond het oudst herkenbare loopniveau uit een zwarte vettige ophogingslaag. Echter de grote diepte van de natuurlijke bodem zoals werd aangetroffen op de hoek van Torenstraat en Korte Brugstraat ontbrak hier. De door ons benoemde "laagte van de Mosselkreek" werd in de nabijheid van het Kerkplein niet meer aangetroffen.
BR-51p-94_topo_low.jpg  BR-51p-94_1824_low.jpgDe waarnemingen in de Torenstraat op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek. Interessant is dat het huidige Kerkplein op de kaart van 1824 nog de contouren heeft van de toen al opgeheven begraafplaats

Van belang waren ook de waarnemingen juist ten westen van de grote Kerk. Immers, hier zou eventueel vastgesteld kunnen worden of de kerk op een hoogte is aangelegd. Dat lijk niet het geval te zijn.  
Aan het begin van de Torenstraat (hoek Korte Brugstraat) werd een keldergewelf aangetroffen dat ver onder de straat doorliep, een verschijnsel dat we eerder al in de Karrestraat en Eindstraat tegenkwamen.

Torenstraat Torenstraat
Links de afbraak van het 19e eeuwse riool. Rechts een vooraanzicht van een keldergewelf dat zich onder de straat bevond.


Ook interessant

Waarneming Torenstraat 14 1976
In 1976 werd de Archeologische Werkgroep Breda ingeschakeld bij de von...
Archeologie
Torenstraat (Centrum)
Torenstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Torenstraat is de straat die onder de Grote Toren langs loopt....
Gebieden
Opgraving Torenstraat 2 1977
Bij de verbouwing (vernieuwing) van de kelder onder Torenstraat 2 ...
Archeologie
Opgraving Kerkplein 1994
Opgraving Kerkplein 1994 1400 tot 1829
In het voorjaar van 1994 heeft er op het Kerkplein een archeologisch o...
Archeologie
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter