Waarneming Nieuweweg 1999

Archeologie
1450 tot 1800
  • Na de sloop van de bebouwing aan de Nieuweweg werd rechtsachter een grote waterput zichtbaar  

Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en Nieuweweg werd in het voorjaar van 1999 een forse waterput aangetroffen. De put had een diameter van 2.05 meter en een waargenomen diepte van 4.80 m.

BR-73-99_topo_low.jpg BR-73-99_1824_low.jpg
De locatie van de waarneming op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. De "R.C. Kerk" is een katholieke schuilkerk, gevestigd in een voormalige brouwerij. In grijs het omliggende onderzoek

Verondersteld wordt dat deze waterput een relatie had met het achterliggende brouwerijcomplex dat hier tot in de 18e eeuw aanwezig is geweest. Het steenformaat duidde op een aanleg in de 15e of 16e eeuw.

BR-73-99_2.jpg BR-73-99_1.jpg
De locatie van het bouwterrein aan de Nieuweweg met rechts tegen de achtergevel de waterput.

Ook interessant

Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Opgraving Nieuweweg vm. Satéhut 2007
Opgraving Nieuweweg 2007 1300 tot 1900
Tussen 30 mei en 15 juni 2007 werd een archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes  2003
Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw ...
Archeologie
Bierbrouwerijen
Bierbrouwerijen 1400 tot 1500
Bij opgravingen aan de Nieuwstraat werden op het achtererf van het ...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief