Waarneming Karrestraat riolering 1994

Archeologie
1200 tot 1500
  • De kelder van Karrestraat 2 die royaal onder de straat was aangelegd  

Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het voorjaar van 1995 een vijftiental waarnemingen gedaan worden door de gehele Karrestraat. In het verlengde daarvan zijn er aansluitende waarnemingen in de Eindstraat, Nieuwstraat, Lange en Korte Brugstraat en Torenstraat. 

BR-51q-94_topo_low.jpgBR-51q-94_1824_low.jpg
De rioolwaarnemingen in de Karrestraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadstraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen en opgravingen.

Aan de zuidzijde van de Karrestraat werd in de vaste bodem een vrij complexe gelaagdheid waargenomen, vermoedelijk de weerslag van een aantal stuifzandlagen waarin bodemvorming heeft plaatsgevonden. Een verschijnsel dat ook in de Nieuwstraat is waargenomen. Centraal in de Karrestraat werd een podzolbodem waargenomen met duidelijke resten van de loodzandlaag. Naar het noorden toe daalt het dekzand, echter niet zodanig dat de laagte zoals aangetroffen in de Lange Brugstraat, werd aangesneden.
Over een groot gedeelte van de Karrestraat werd een vettig zwart grondpakket aangetroffen, niet herkenbaar als een oud esdek, eerder als ophoging van straatniveaus, echter zonder waarneembare resten van bestrating.

BR-51q-94_3.jpg BR-51q-94_4.jpg BR-51q-94_5.jpg
Drie verschillende grondprofielen: Links een fraaie loodzandlaag met bewortelingssporen. Midden, een vetzwarte ophogingslaag met afvalresten. Rechts de gelaagdheid die vermoedelijk door opstuivend zand is ontstaan.

De oudste vondsten zijn in het centrale (en hoogst gelegen) gedeelte van de Karrestraat gevonden en zijn in de tweede helft van de 12e eeuw en de eerste helft van de 13e eeuw te dateren. Aan de noordzijde van de Karrestraat 2 ter hoogte van de hoek met de Lange Brugstraat werd, ver onder de straat uitstekend, een gewelf aangetroffen. Gezien het steenformaat hebben we hier niet met een (pomp-) waterput te maken maar met een kelder die onder de straat doorliep.

Ook interessant

Waarneming Eindstraat riool 1994
Tijdens de vervanging van het laat 19e eeuwse riool in de Eindstraat k...
Archeologie
Karrestraat (Centrum)
Karrestraat (Centrum) 1100 tot heden
De Karrestraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994
Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (3)  1994
Tijdens waarnemingen bij de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Opgraving Karrestraat 24-26 (P&C)  1994
Bij de bouw in 1994 van de nieuwe Peek&Cloppenburg winkel aan de Karre...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief