Waarneming Havermarkt riolering 1995

Archeologie
1200 tot 1500
  • De (niet geheel begrepen) gelaagdheid, circa 2,5 meter onder het straatniveau.  

Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool aan beide zijden van de Havermarkt kon in de zomer van 1995 een aantal waarnemingen gedaan worden. Interessant hierbij was de vraag of deze waarnemingen iets konden bijdragen aan de ontrafeling van de ontstaansgeschiedenis van dit pleintje.

BR-51k-94_topo_low.jpgBR-51k-94_1824_low.jpg
De waarnemingen op de Havermarkt, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

De Visserstraat, in het verlengde van de Havermarkt, was oorspronkelijk een doorbraak tussen de Brugstraat en de Vismarkt (die dus  aanzienlijk verder naar het oosten doorliep). Pas in de 15e eeuw krijgt de Havermarkt zijn huidige vorm doordat na de stadsbrand van 1490 het noordwestelijk gelegen huizenblok aan de Visserstraat niet herbouwd werd.
Helaas werd aan die zijde geen rioolsleuf gegraven. Bij de waarnemingen aan de zuidoostkant van de Havermarkt werd onderin de sleuf een loopniveau ontdekt met takken, natuursteen en opmerkelijk veel sintels. Deze laag kon in de 2e helft van de 13e eeuw worden gedateerd, wat niet overeenkomt met de verwachting dat de doorbraak in het begin van de 14e eeuw plaatsvond. Aan de noordwestzijde werden onderin geen loopniveaus aangetroffen. Dit komt wel overeen met het idee dat aldaar pas na 1490 een straatniveau aanwezig geweest moet zijn. Door de ondiepere ligging zal dit jongere straatniveau volledig verstoord geraakt zijn. Opmerkelijk was de aanwezigheid van 15e (?) eeuws muurwerk op de Havermarkt in het verlengde van de Torenstraat.

Ook interessant

Vismarktstraat (Centrum)
Vismarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
Op de Vismarktstraat werd de vis verkocht....
Gebieden
Havermarkt (Centrum)
Havermarkt (Centrum) 1490 tot heden
De Havermarkt staat tegenwoordig vooral bekend als uitgaanscentrum....
Gebieden
Havermarkt Bredase Place du Tertre
De mensen kregen meer geld en meer vrije tijd en vooral jongeren wilde...
Gebieden
Trapgevel 'Vogel Struys'
Trapgevel 'Vogel Struys' 1529 tot heden
Het huis Vogel Struis wordt al genoemd in 1529. In Breda komen geen st...
Bouwwerken
Eerste stadsbrand
De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren grotendeels gebouwd van ...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief