Waarneming Grote Kerk 1986

Archeologie
1269 tot heden
  •  

In 1986 werd de oude uit 1929/30 daterende heteluchtverwarming  in het schip van de Grote kerk vervangen door een elektrische vloerverwarming. Daarbij werden alle vloertegels en enkele grafplaten verwijderd. Dit gaf voor het eerst de mogelijkheid om meer te weten te komen over eventuele voorgangers van de huidige kerk.
Er werden geen oudere vloerniveaus aangetroffen en slechts enkele grafkisten. Wel konden de fundamenten  van zeven zuilen en de twee oostelijke torenvoeten gedocumenteerd worden. Van de twee vieringpijlers kon slechts de bovenzijde van de fundamenten bekeken worden.

BR-25-86_topo_low.jpgBR-25-86_1824_low.jpg
De werkput van 1986 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. Het omliggende onderzoek uit 1994-1997 is in grijs weergegeven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de ontgraven fundamenten in twee perioden zijn opgebouwd. Oudere fundamenten zijn hergebruikt voor de huidige pijlers en dus het huidige schip. Op de oudere fundamenten werd een nieuwe bakstenen voet gemetseld met kleinere stenen waarop de natuurstenen voetstukken van de pijlers rustten. Soms werden ver uitstekende delen van de oudere blokken weggekapt. Bij andere pijlers werd het oude fundament juist verbreed.
In de onderbouw van één zuil was Doornikse steen (secundair ?) verwerkt. In de losse grond rond de fundamenten werden ook brokken tufsteen aangetroffen.
Tussen de zuilfundamenten werd geen ouder muurwerk aangetroffen. Er waren dus in ieder geval zijbeuken.

BR-25-86_1.jpg

De resultaten van dit onderzoek waren ondanks het "lege" middenschip verrassend. Voor het eerst werd aangetoond dat de voorganger van de hudige kerk al een middenschip heeft gehad met respectabele afmetingen. Bovendien werd aangetoond dat er al zijbeuken aanwezig waren. Archeologisch onderzoek uit 1997 heeft uiteindelijk dit beeld bevestigd. Of dit uiteindelijk de kerk was die al in 1269  genoemd werd is niet duidelijk.

Ook interessant

Opgraving Grote Kerk, kooromgang 1996
In 1995 is gestart met de restauratie van de Grote Kerk van Breda. Een...
Archeologie
Laatste uitbreiding Grote Kerk
Tussen 1510 en 1530 werd de Grote Kerk aan de oostzijde uitgebouwd met...
Bouwwerken
Bouw grote toren
Bouw grote toren 1468 tot 1509
De eerste steen voor de huidige Grote Toren werd gelegd in 1468. De ou...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter