Vroegmiddeleeuwse boerderijen

Archeologie
455 tot 500
1 / 3
  • grondsporen van vroegmiddeleeuwse boederijen  
  • 7
    ruwwandig gedraaid aardewerk dat in een van de vijfde eeuwse waterputten werd gevonden  
  • 7
    waterput met vierkante houten constructie onderin (485-497 na Chr.)  

Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de Franken. Op de erven zijn resten van woningen aangetroffen, kuilen en waterputten, op Steenakker vier boerderijen met kuilen, waterputten en bijgebouwen, op Huifakker twee. De huizen waren vijf tot zeven meter breed en zeven tot dertien meter lang en oost-west gericht. Het waren relatief kleine, lichtgebouwde huizen. De waterputten waren vierkant en opgebouwd uit planken, of ze waren gemaakt van uitgeholde boomstammen of afgedankte houten tonnen. Vee en voorraden werden ondergebracht in de bijgebouwen. Vanaf de achtste eeuw werden de gebouwen robuuster en werd de kleine veestapel (twee tot vijf koeien) ondergebracht in grotere boerderij van ongeveer honderd vierkante meter.

BR-54-00_waterput51_57.jpg
Twee dwarsdoorsnedes van vroeg middeleeuwse waterputten op Steenakker. Beide putten bevatten onderin een vierkante houten constructie.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief