Vrederustlaan (Overakker)

Gebieden
1793 tot heden
  • De buitenplaats Vrederust met zijn fraaie toegangshek in het verlengde van de Vrederustlaan, rond 1930-1940. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Deze fraaie dreef is de oude oprijlaan (vanaf de Valkenierslaan) van het landgoed Vrederust aan de Overakkerstraat. De oudste omschrijving waarin deze dreef genoemd wordt, dateert uit 1793 en luidt volgens de toponymist Chr. Buiks: 'Eene heere huijsinge: Vreede en Rust, voorsien van verschijde soo booven als beneeden Caemere, (), voorts tuyn, waarin tuijnhuijs, de tuijn omheind gedeeltelijk met dubbelde beukehagen en gedeeltelijk met planke heijninge en voorsien van de beste soort van vrugtboomen, doorplant met opgaande boomen, waar tusschen beyde gelegen is de laan, die op de heere huijsinge aan loopt en voor het grootste gedeelte doorsneden met slingerpaden. met eene groote visvijver daarnevens'.
De Vrederustlaan is een zogenaamde torendreef, georiënteerd op de Grote Toren van Breda. Hij kreeg zijn naam pas bij de annexatie van 1942. Het landgoed is sinds 1952 eigendom van de gemeente Breda en doet sinds 1960 dienst als stadspark. In het verlengde van de Vrederustlaan staat een fraai inrijhek.

Vrederust

Het element rust komt volgens Buiks in de buurt van Breda algemeen voor in namen van buitens, bijvoorbeeld Rustenburg, onder Teteringen, Valkrust in Ginneken enzovoorts. De naam Vrederust drukt een wens uit van iemand, die na een arbeidzaam leven zich terug wil trekken.

Het Bredase landgoederenlandschap

De historisch-geograaf Karel Leenders zegt dat er rond Breda sprake is van een op de stad georiënteerd en intern sterk samenhangend landgoederenlandschap. Hij concludeert in zijn artikel dat van het Bredase landgoederenlandschap voldoende is bewaard om die structuur met zorg in de planning voor de toekomst op te nemen. In het verleden al zijn oude landgoederen gelukkig in de stadsstructuur opgenomen als lanen en stadsparken, zoals hier Vrederust. Door die landgoederen(resten) te rehabiliteren worden historisch verantwoorde groene rustpunten gecreëerd, zegt Leenders. Ook het aanleggen van zichtlijnen op de Grote Toren is een eeuwen oude traditie.

Literatuur

F.A. Brekelmans, De buitenplaats Vrederust te Ginneken, woonplaats van katholieke emancipatoren, in Jaarboek de Oranjeboom XIII (1960).
Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 24 en 25, Overakker.
Karel A.H.W. Leenders, Het landgoederenlandschap rond Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LII (1999).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988


Ook interessant

de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief