Waarneming Visserstraat riolering 1994

Archeologie
1250 tot 1500
  • Houten stammetjes als een middeleeuws straatniveau. Zichtbaar in een nieuw aangelegde rioolsleuf in de Visserstraat  

Tijdens de sloop van de 19e eeuwse bakstenen riolering en de daaropvolgende aanleg van een betonnen riolering kon gedurende een tweetal weken de natuurlijke bodem en de vroegste bewoningssporen in de Visserstraat worden vastgelegd. Door de smalle insteek van het oude riool kon op tal van plaatsen de oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem worden waargenomen.

BR-51d-94_topo.jpgBR-51d-94_1824.jpg
De waarnemingen in de nieuw aangelegde rioleringssleuf op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Van de Vissersstraat is bekend dat deze tussen 1311 en 1317 werd aangelegd als een verbinding tussen Vismarkt en Tolbrugstraat. Bewonings- en bebouwingsporen gaan echter al terug tot in de late 12e eeuw. Dit werd al in 1992  bij een opgraving op Visserstraat 7 vastgesteld. Het betreft hier bebouwing op de flauw aflopende Markoever.
De natuurlijke bodem, bestaande uit vochtig grijs zand met bewortelingssporen, bevond zich ca. 2.50 m. onder het straatniveau (ca. 55+NAP) op de kop van de Visserstraat. Noordelijker, tegenover Visserstraat 31, is de vaste bodem waargenomen op 110 cm. +NAP. Boven op de natuurlijke bodem werd incidenteel een veenlaagje waargenomen maar in de meeste profielen was dit niet aanwezig. Het veenpakket werd het duidelijkst waargenomen op de kop van de Visserstraat en vanaf Visserstraat 31.
Bovenop op het veenlaagje of daar waar het veen verdwenen was bevond zich tot Visserstraat 7 een humeus ophogingspakket met veel houtskoolresten, wat botmateriaal en een weinig houtresten. Een aanwijzing dat er opgehoogd werd met huisafval.

BR-51d-94_1.jpg BR-51d-94_3.jpg
Links het relatief smalle riool uit de late 19e eeuw. Bij verbreding van de sleuf werden de resten van een knuppelpad ontdekt (rechts)

Bovenop de ophogingslagen werd een straatniveau ontdekt met zeer veel houtresten en met natuursteen. Het pakket had een dikte van 20-30cm. Vanaf Visserstraat 9 was duidelijk te zien dat het hout aan de top van de laag bestond uit horizontale stammetjes, een zogenaamd knuppelpad. 
Ter hoogte van Visserstraat 31 is dit knuppelpad bemonsterd en is er een stuk wegdek verwijderd en geconserveerd. Datering van het straatniveau op basis van de aanwezigheid van aardewerk in de periode 1275-1325. Boven dit straatniveau werd over vrijwel de gehele Visserstraat een sterk humeus ophogingspakket, dat in de 14e en 15e eeuw gedateerd kan worden, aangetroffen

BR-51d-94_4.jpg  BR-51d-94_2.jpg
Links een straatniveau met relatief dunne takken of stammetjes. Rechts de bemonstering van dit niveau met aanzienlijke dikkere boomstammetjes.

Ook interessant

Visserstraat en 'Vissershof' (Centrum)
Visserstraat (Centrum) 1175 tot heden
In de middeleeuwen werd de Visserstraat bewoond door aanzienlijken....
Gebieden
Opgraving Lange Brugstraat  35 1996
Tijdens archeologisch onderzoek van het perceel Lange Brugstraat 35 ...
Archeologie
Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994
Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in ...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 31 1993
Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden do...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
Nieuwe trottoirs en riolering
In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe....
Gebieden
De Visserstraat
De Visserstraat 1311 tot 1321
De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Gi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief