'Vismarkt' (Centrum)

Gebieden
1490 tot heden
  • De Vismarkt in 1984. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

De naam Vismarkt is geen officiële straatnaam. De huizen hier zijn genummerd aan de Haven of aan de Vismarktstraat. Het plein ligt aan de kop van de Vismarktstraat, aan de Haven.

Nieuwstraten

Na de stadsbrand van 1490 tot aan de Beeldenstorm van 1566 is in Breda een groot aantal nieuwe straten aangelegd, de zogenaamde nieuwstraten. Doel hiervan was waarschijnlijk het verbeteren van de verkeersstructuur (Nieuwstraat, Kraanstraat, Sint Annastraat, Halstraat) en het creëren van marktpleinen (Nieuwe Korenmarkt of Havermarkt en Nieuwe Vismarkt). Bij enkele straten was het uitdrukkelijk de bedoeling bouwgrond te ontsluiten (Cingelstraat, Begijnhof, Keizerstraat en Nonnenveld).

De stadsbrand van 1490

In 1490 brandde een groot deel van de westelijke helft van de Bredase binnenstad af. De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren veelal gebouwd als vakwerkhuizen en gedekt met riet. De zomer van 1490 was warm en droog en er waren veel grote branden in steden en dorpen. Op 27 augustus brak brand uit in een huis aan de Vismarkt (de huidige Vismarktstraat). De wind kwam uit het noordoosten en de meeste huizen aan de Vismarktstraat, Visserstraat, een gedeelte van de Torenstraat, de Tolbrugstraat en een gedeelte van de Lange Brugstraat brandden af.

De stedelijke overheid kon nu gemakkelijk ingrijpen in het stratenpatroon. Vanaf 1492 werd een nieuwe Vismarkt aangelegd. Voorheen werd de vismarkt gehouden in de tamelijk smalle Vismarktstraat. Deze straat werd nu ontlast van de viskramen.

Vishal

Op de Vismarkt staat de Vishal, een open hal met een door leien gedekte kap op Dorische hardstenen zuilen. Deze hal is gebouwd voor de afslag van zeevis. Riviervis werd in een aparte hal verkocht. De zeevishal moet zijn gebouwd ná 1744 en vóór 1823. Tussen 1880 en 1905 werd de vishal meerdere malen verbouwd. De hal werd toen ingericht voor de afslag van zowel rivier- als zeevis. Ook werden de tussenkolommen verwijderd, zodat een eenbeukige opzet ontstond en er werden hekwerken geplaatst. In 1966 werd het gebouw een rijksmonument en spoedig daarna werd de Vishal gerestaureerd. Hierbij werd vooral natuursteen vervangen. In 2007 werd de vishal opnieuw gerestaureerd. Aan de Vismarkt ligt de Hoge Brug. Zie verder aldaar.

Literatuur

J.H. van Hooydonk, ‘De stadsbrand van 1490 in Breda, de stedebouwkundige gevolgen, deel II: stedebouwkundige ingrepen in de oude stadsstructuur’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 1997, nummer 1.
Wim Hupperetz, Het geheugen van een straat, achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te Breda (Utrecht, 2004).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
'Steeg achter de Vismarkt' (Centrum)
De Steeg achter de Vismarkt aan de Haven is een openbare weg....
Gebieden
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden
Vismarktstraat (Centrum)
Vismarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
Op de Vismarktstraat werd de vis verkocht....
Gebieden
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie
De Nieuwstraten
De Nieuwstraten 1495 tot 1566
Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda...
Gebieden
Havenkraan
Havenkraan 1350 tot 1864
De kraan voor het lossen en laden van goederen die per schip vervoerd ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter