Vinex-wijken

Gebieden
1995 tot 2015
  • Nieuw Wolfslaar  

In heel Nederland zijn sinds 1993 plannen gemaakt voor nieuwe stedelijke uitbreidingen op de zogenaamde Vinex-locaties. Deze locaties zijn door het Rijk aangewezen als gewenste uitbreidingslocaties van de steden. Bij de ontwikkeling van de Vinex-locaties staat de samenhang tussen de nieuwbouw met het stedelijk weefsel enerzijds en de groene ruimte tussen de steden anderzijds centraal. De Vinex-wijken zijn meestal grote uitlegwijken, zoals Leidsche Rijn bij Utrecht.

Breda heeft de taak om in de periode van 1995 tot 2015 bijna 16.000 woningen te bouwen. Deze huizen worden grotendeels gebouwd binnen de bestaande stad. Daarnaast heeft Breda met Westerpark, Nieuw Wolfslaar ende uitbreiding van Teteringen ook uitleggebieden. Breda heeft hierbij, in tegenstelling tot de landelijke tendens, gekozen om deze op te delen in kleinere nieuwbouwwijken.

Ook interessant

Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief