Verbouwing kasteel door Jan IV

Bouwwerken
1462
  • Maquette van Kasteel Breda door Jan IV van Nassau  

In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het kasteel van de Polanens. Jan IV van Nassau vond dat dit middeleeuwse kasteel niet meer aan de eisen van de moderne tijd voldeed en liet aan de zuidoostzijde van het complex een nieuwe sierlijke laatgotische vleugel bouwen. Het bezat bakstenen trapgevels met speklagen van natuursteen en een traptoren. Dit gedeelte leek sterk op het nog steeds bestaande Markiezenhof in Bergen op Zoom. Een gedeelte van het zware middeleeuwse kasteel van de Polanens bleef voorlopig staan. Om het kasteel liet Jan IV een zeer moderne omwalling aanleggen. Het buskruit was al uitgevonden en sommige steden en belangrijke heren legden reeds verdedigingswerken aan die hierop waren berekend.

Ook interessant

Maria van Loon
Maria van Loon 1426 tot 1502
Maria van Loon-Heinsberg (vaak ook kortweg Maria van Loon genoemd) is ...
Personen
Jan IV van Nassau
Jan IV van Nassau 1410 tot 1475
Heer van Breda van 1442-1475 Jan IV van Nassau was de oudste zoon van...
Personen
Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie
Opgraving KMA/binnenplaats 1994
Bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel op de binnenplaats van het ka...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde  2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Woestenbergseweg (Bavel)
Woestenbergseweg (Bavel) 1300 tot heden
Deze weg loopt van horecagelegenheid de Brouwers aan de Gilzeweg naar ...
Gebieden
De Raad- en Rekenkamer
De Raad- en Rekenkamer 1510 tot heden
Een van de eerste nieuwe gebouwen die graaf Hendrik III van Nassau in ...
Bouwwerken
Burcht van Jan II van Polanen
De Polanens behoorden tot de grootste grafelijke leenmannen in Holland...
Bouwwerken
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Kasteelplein 10, 4811 XC Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief