Tweede, 'grote' annexatie

Gebieden
1942
  • de Liesboslaan in Princenhage  

Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogingen het grondgebied van de gemeente te vergroten. Pas in 1927 had dat resultaat. Deze eerste annexatie bestond uit enkele wijken van Teteringen en Princenhage, die tegen de stad gelegen waren en de gebieden Boeimeer en de Belcrumpolder. De dorpskern van Ginneken, geheel aan Breda vastgegroeid, bleef buiten schot. De volgende annexatie, die van 1942, kunnen we aanduiden als de grote annexatie. De dorpen Ginneken en Princenhage werden nu bij Breda gevoegd. Het overgebleven gedeelte van de gemeente Ginneken en Bavel (de dorpen Bavel en Ulvenhout) vormde de gemeente Nieuw-Ginneken. Het niet geannexeerde gedeelte van de gemeente Princenhage werd de gemeente Beek N.-B., later Prinsenbeek, en de gemeente Teteringen bleef onder die naam bestaan. In 1997 werden alsnog deze gemeenten bij Breda gevoegd.


Ook interessant

Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Kerkhofweg, Klampetter (Ginneken)
Deze straat komt al voor op de kaart van het Mastbos, vervaardigd door...
Gebieden
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden
Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Tweegelandenbrugweg (Effen)
Voordat in 1929 de Effenseweg werd aangelegd was deze weg de enige ...
Bouwwerken
Raamschoor en Raamschoorseweg (Effen)
Raamschoorseweg (Effen) 1500 tot heden
Het Raamschoor is een geel geverfd betonnen bruggetje op kruising van ...
Gebieden
Overasepad en Overaas Vlonderke (Effen)
Op woensdag 26 juni 2013 openden wethouder Selk Akinci en de ...
Bouwwerken
Oude Rijsbergsebaan (Effen)
De Oude Rijsbergsebaan is een restant van de oude doorgaande weg van...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Boterstafweg (Effen)
Boterstafweg (Effen) 1850 tot heden
Na de annexatie van 1942 werd dit weggetje tussen de Rijsbergseweg en ...
Gebieden
Pastoor Anssemsstraat (Effen)
Midden in het dorp Effen ligt een groen plein uit de jaren negentig ...
Gebieden
Effenseweg (Effen)
Effenseweg (Effen) 1500 tot heden
Het dorp Effen is een van de meest recent ontstane dorpen in de gemeen...
Gebieden
Vijfde, 'grote' annexatie
Na de annexatie van 1942 volgden nog enkele kleinere grenswijzigingen,...
Gebieden
De Belcrum
De Belcrum 1924
De stad Breda had in de negentiende eeuw geen grondgebied buiten de ve...
Gebieden
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Teteringen zelfstandig
In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene grond...
Gebeurtenissen
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief