Tuinbouw

Gebieden
1800 tot 1860
  • foto tuinders bezig met de stambonenoogst  

Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, voorzien van moestuinen en boomgaarden. Sinds het begin van de negentiende eeuw werd er ook tuinbouw bedreven buiten de vesting, maar de boerderijen bleven binnen de wallen. Het hele boerengezin werkte mee met de oogst. Ook na de ontmanteling bleven de stadsboerderijen in functie. Er werden zelfs in stedelijk gebied nieuwe boerderijen gebouwd. Waarschijnlijk lag de reden hiervan in de gemakkelijkere afzet van de producten. Breda werd een belangrijk centrum voor de tuinbouw. Met de spoorwegen werden de aardbeien geporteerd naar Londen. Uit belang van de tuinders werd een tuinbouwvereniging gesticht en in 1908 een veiling geopend. Vervolgens kwam er ook fruitverwerkende industrie zoals de Jamfabriek Princenhage en de Hero waar fruit tot jam en frisdrank werd verwerkt.

Ook interessant

Hero fabriek
Het valt bijna niemand op dat de letter 'r' in het logo van Hero AG ee...
Bouwwerken
Provinciale tuinbouw- tentoonstelling
Aan het Wilhelminapark lag een groot, braakliggend bouwterrein dat sin...
Gebeurtenissen
Antoniusvarken
Antoniusvarken 1495 tot 1505
Sinds 1988 gebruikt het Breda's Museum een zestiende-eeuws Antoniusvar...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief