Thorbeckeplein en staatsliedenbuurt (Heuvel)

Gebieden
1951 tot heden
  • Het Thorbeckeplein met op de achtergrond de flatgebouwen aan de Van Slingelandtstraat, 1981. Foto: Simon Schonck, gemeente Breda, Openbare Werken. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de dienst Openbare Werken de zogenaamde thematische straatnaamgeving zijn intrede in Breda. Straten werden genoemd naar bloemen, bomen, vogels enzovoorts. Er moesten binnen korte tijd heel veel straten van een naam worden voorzien. Bovendien had men in deze tijd nog de illusie dat elke Bredanaar elke straat in Breda zou moeten kunnen vinden. Later ging men op voorstel van burgemeester Van Sonsbeeck ook straten noemen naar schilders, zeehelden en dichters. Het zeeheldenkwartier riep het glorierijke Hollandse verleden in herinnering.
In de jaren '60 van de vorige eeuw werd thematische straatnaamgeving voor het laatst toegepast, aangezien het toen werd beschouwd als saai en troosteloos.

Staatslieden

In het Heuvelkwartier werden in 1951 veel straten genoemd naar wat men in die tijd noemde staatslieden. We vinden hier raadspensionarissen van vóór 1795 (onder andere Van Oldenbarnevelt, Fagel, Heinsius, Van Slingelandt), het Driemanschap van 1813 (Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum) en politici uit de negentiende en twintigste eeuw (onder andere Groen van Prinsterer, De Savornin Lohman, Colijn en Mgr. Nolens).


Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Heuvel
Straatnamen Heuvel 1942 tot heden
De Heuvel is sinds de middeleeuwen altijd een zelfstandige buurtschap ...
Gebieden
Curaçaostraat en Antillenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Planciusplein en de 'ontdekkingsreizigers-buurt' (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Heuvelkwartier
Heuvelkwartier 1948 tot heden
De eerste grote wijk die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd was he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief