Teteringen zelfstandig

Gebeurtenissen
1795
  • document met wapen van Teteringen  

In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene gronden aan de ingezetenen van Breda. Deze zogenaamde buitenpoorterij viel onder de stad en bestond uit Teteringen, Lovensdijk, Molengracht en de Zandberg en had een eigen dagelijks bestuur. In 1795 vond een reeks incidenten plaats die in Teteringen een beweging op gang bracht om zich los te maken en werd een eerste eigen bestuur gestalleerd. Uiteraard kan dit niet helemaal los worden gezien van de idealen van de Verlichting en het ontstaan van de Bataafse Republiek in datzelfde jaar. Door de opvolgende landsbesturen werd de situatie steeds verder bekrachtigd en na de annexatie door het Franse keizerrijk in 1810, werd in Teteringen voor de vierde maal een gemeentebestuur benoemd. Onder het Koninkrijk der Nederlanden kreeg de gemeente een eigen wapen. Hiervan is deze oorkonde bewaard.

Ook interessant

Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Eerste raadhuis van Teteringen
Na 1795 wist Teteringen zich in een langdurige strijd met Breda op te ...
Bouwwerken
Grenspalen tussen Breda en Oosterhout
In 1725 zijn de grenzen tussen de rechtsgebieden van Breda en Oosterho...
Gebieden
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief