Straatnamen Ulvenhout

Gebieden
1300 tot heden
  • Ulvenhout op de zgn. Kuijperkaart van de gemeente Ginneken uit 1868  

Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten de gemeente Ginneken en Bavel uit. In dat jaar werd Ginneken bij Breda gevoegd en ontstond de gemeente Nieuw-Ginneken. Deze gemeente heeft zijn vijftigjarig bestaan maar krap kunnen vieren, want in 1997 werden Bavel en Ulvenhout eveneens bij de gemeente Breda gevoegd. De rest van de gemeente ging naar de nieuwe gemeente Alphen-Chaam. Bavel en Ulvenhout zijn echter nog steeds zelfstandige woonplaatsen. Als afscheid van de zelfstandige gemeente Nieuw-Ginneken schreef Ad Jansen zijn boek over de straatnamen.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ulvenhout. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten. Meestal werden straten genoemd naar de functie (Dorpstraat), naar de richting waarin hij liep (Strijbeekseweg), naar oritatiepunten (Torendreef), naar streeknamen (Kraaienbergseweg), bijzondere gebouwen (Molenstraat), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Pennendijk) of naar de bewoners.

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. De gemeenteraad van Nieuw-Ginneken besloot in 1947 de huisnummering per straat in te voeren. De bevoegdheid voor het geven van straatnamen werd overgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit college stelde een hele waslijst aan straatnamen vast, van de Akkerstraat tot en met de Zwaantjesweg. De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos zijn nog niet allemaal officieel vastgesteld.
Na de Tweede Wereldoorlog is Ulvenhout enorm gegroeid. Er moesten daarom ook heel veel straatnamen worden vastgesteld. Veel straten werden genoemd historische personen (Jan de Wijsestraat) en naar lokale persoonlijkheden (Rouppe van der Voortlaan). De meeste namen werden echter ontleend aan oude toponiemen (Eikakker, Vinkenbos en Heistuk). Opvallend in Ulvenhout zijn de fantasienamen (Nachtegaalslaantje, Elfenlaantje, Bosrand). Thematische straatnaamgeving is in Ulvenhout nooit toegepast.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996).
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).
Gerard Otten, De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos, Deel een, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 3, Deel twee in jaargang 2010, nummer 2 en Deel drie in jaargang 2010, nummer 3.
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).

Ook interessant

Schele Brug (Ulvenhout)
Schele Brug (Ulvenhout) 1600 tot heden
Deze brug ligt in de Daasdonkseweg over de rivier de Boven-Mark. Volge...
Bouwwerken
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden
Elfenlaantje (Ulvenhout)
Elfenlaantje (Ulvenhout) 1963 tot heden
Van veel oude straatnamen is de herkomst niet precies bekend. Door ver...
Gebieden
Grimhuysenpark, (Ulvenhout)
Achter de Laurentiuskerk in Ulvenhout stond in het verleden het omgrac...
Gebieden
Oude en Nieuwe Beekhoek (Ulvenhout)
Het pad vanaf de Chaamseweg langs de boerderij de Beekhoek werd volgen...
Gebieden
Pennendijk (Ulvenhout)
Pennendijk (Ulvenhout) 1500 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van Tulvenhout aenden benne...
Gebieden
Molenstraat (Ulvenhout)
Molenstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
Volgens De historisch-geograaf Karel Leenders vormden de Ulvenhoutsela...
Gebieden
Dorpstraat (Ulvenhout)
Dorpstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
De verklaring van de straatnaam Dorpstraat in Ulvenhout lijkt eenvoudi...
Gebieden
Wilhelminaplein (Ulvenhout)
Het Wilhelminaplein is het plein vóór het voormalige gemeentehuis van ...
Gebieden
Royaaldreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Sint Annadreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)
De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende na...
Gebieden
Prinsessenlaantje (Ulvenhoutsebos)
In het Mastbos en in het Ulvenhoutsebos liggen elk twee kronkelende wa...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief