Straatnamen Haagse Beemden

Gebieden
1250 tot heden
  • De Haagse Beemden, stedelijk en landelijk, in 2014.  

In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977 nog namen, ontleend aan oude toponiemen, zoals tot dan toe de gewoonte was (Laagbos, Spank en Peerdsbroek). In 1979 echter werd besloten in de Haagse Beemden een ander systeem te gaan volgen. Verschillende grote steden in de Randstad hanteerden in grootschalige stadsuitbreidingen al eerder het systeem van groepsgewijze samenhang tussen straatnamen. In elke cluster zijn de straatnamen voorzien van hetzelfde achtervoegsel. De voorvoegsels dienen alleen om straten binnen dezelfde cluster uit elkaar te houden en zijn minder belangrijk. Op die manier ontstonden in de Haagse Beemden wijken waarin alle straatnamen eindigen op -donk, -beemd, -moeren, -weide, -erf, -tuin, -akker, -broek, -berg, -hil, -bunder, -zand, -blok of slagen. De toponiemen werden daarbij soms over grote afstanden verplaatst en bevinden zich nu vaak niet meer op de oorspronkelijke plaats.

STR099_0126a.jpg   STR099_0126_Stulemeijer.jpg
Links de "Haagsche Beemden" op de Kuypers kaart uit ca. 1870. Rechts een opname uit het prachtige fotoboek van Piet Hein Stulemeijer over de ontwikkeling van de Haagse Beemden (bron: Stulemeijer P.H., Honderd seizoenen, tussen land en stad, Breda 2003.)

Fietspaden

Aansluitend kregen fietspaden namen als Tuinpad, Akkerpad en Bunderkenspad. Gedeeltelijk behielden fietspaden die op het tracé van oude wegen werden aangelegd, hun oude naam of een variant daarop: Gageldonksepad, Moerenpad en Rietdijk, gedeeltelijk kregen ze speciale namen zoals Elzenpad, Rustenburgpad en Schapenpad. Ook de fietstunnels onder de autowegen kregen namen. Enkele parken hebben namen gekregen (Hooghuispark), maar niet in alle gevallen is dat doorgegaan (de Branden, Wilgenhoek).

Ontspoord

De wijkontsluitingswegen werden aanvankelijk genoemd naar de eigenaren van de landgoederen (Merodelaan en Arenberglaan), maar dit systeem is al spoedig verlaten.
Het systeem is later min of meer ontspoord. Om politieke redenen moesten in 1986 acuut straatnamen worden ontleend aan vrouwen. In Paradijs is ervoor gekozen straten naar vogels te noemen, zonder achtervoegsel. In Asterd zijn de straatnamen ontleend aan Romeinse goden of planeten.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Louise Stratenus
Louise Stratenus 1852 tot 1908
Louise Stratenus is in Zeist geboren in 1852. Op vijfentwintigjarige l...
Personen
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Werftseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden
Achter Emer (Haagse Beemden)
De Achter Emer is eigenlijk het laatste restant van de Emerweg. Deze ...
Gebieden
IJzerhekpad (Haagse Beemden)
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de Achter Em...
Gebieden
Overkroetenlaan (Haagse Beemden)
De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de ...
Gebieden
Charles Stulemeijerbrug
Charles Stulemeijerbrug 1880 tot heden
De brug over de rivier de Mark in de Backer en Ruebweg is voorzien van...
Bouwwerken
Aluminiumstraat e.o. (Haagse Beemden)
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten zijn gelegen op het ...
Gebieden
Dammenseweg, Zwaluwstraat (Haagse Beemden)
In het noorden van de Haagse Beemden ligt de Kluisstraat. Aan de noord...
Gebieden
Pontjespad of Trekpad (Haagse Beemden)
Het Pontjespad begint bij de weg in het verlengde van de Rietdijk en...
Gebieden
Rietdijk (Haagse Beemden)
Rietdijk (Haagse Beemden) 1415 tot heden
De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de ...
Gebieden
Schapenpad en Lammerenpad (Haagse Beemden)
Het Schapenpad begint aan het Moerenpad en gaat dan met een ...
Gebieden
Wilderdpad (Haagse Beemden)
Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale...
Gebieden
Bunderkenspad (Haagse Beemden)
Het Bunderkenspad is het centrale fietspad in de wijk in de Haagse ...
Gebieden
Elzenpad (Haagse Beemden)
Elzenpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1984, loopt van de Gageldonkseweg...
Gebieden
Rustenburgpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad loopt van het Donkpad naar het noordwesten, kruist de ...
Gebieden
Akkerpad (Haagse Beemden)
Akkerpad (Haagse Beemden) 1981 tot heden
Dit fietspad loopt van de Gageldonksestraat naar het noorden, kruist ...
Gebieden
Diderica Mijnssenstraat (Haagse Beemden)
Diderica Mijnssen (1896-1944) was van 1925 tot 1944 gemeentearchivaris...
Gebieden
Maria Koyenhof (Haagse Beemden)
Maria Cornelia Koyen (1899-1944) werd gewoonlijk Cornelia genoemd. Zij...
Gebieden
Jeanette Houwingstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar de directrice van het Stedelijk ...
Gebieden
Nelly Boudewijnsstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Nelly Boudewijns (1869-1926)...
Gebieden
Ma Ueberfeldtstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Neeltje Elizabeth van der Vliet ...
Gebieden
Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Goudenmuntenpad (Haagse Beemden)
Het Goudenmuntenpad loopt van het winkelcentrum Heksenwiel naar het ...
Gebieden
Paradijspad (Haagse Beemden)
Dit fietspad kreeg in 1987 zijn naam naar de wijk waar het doorheen ...
Gebieden
Melkpad (Haagse Beemden)
Melkpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad in de Haagse Beemden, aangelegd in 1984, loopt langs de ...
Gebieden
Merodelaan (Haagse Beemden)
Deze weg is in 1977 niet genoemd naar de beeldschone Cléo de Mérode, m...
Gebieden
Heksenwiel (Haagse Beemden)
De Heksenwiellaan en het Heksenwielpad kregen hun naam in 1989. ...
Gebieden
Donk-Apenrots (Haagse Beemden)
Het winkelcentrum de Donk wordt vanwege zijn opvallende vorm ook wel d...
Gebieden
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Gageldonksepad (Haagse Beemden)
De Gageldonkseweg, de Gageldonksetunnel, de Gageldonksestraat, het ...
Gebieden
Hooghuispark (Haagse Beemden)
Het Hooghuispark is aangelegd rond het voormalig kasteeltje Gageldonk ...
Gebieden
Burgstsedreef (Haagse Beemden)
De oudste vermelding van Burgst is volgens de toponymist Chr. Buiks ...
Gebieden
Emerpad (Haagse Beemden)
Emerpad (Haagse Beemden) 1979 tot heden
Dit fietspad, aangelegd in 1979, ligt tussen de Emerparklaan en de ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Grintweg (Haagse Beemden)
Grintweg (Haagse Beemden) 1650 tot heden
De Grintweg in de Haagse Beemden maakte voorheen deel uit van de ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief