Verfijn op:

Opgraving Catharinastraat 6-8 1987
Eind januari 1987 startte een kleine proefopgraving op het perceel Cat...
Archeologie
Voorwerpen
Eerste openbare pomp
In 1598 werd besloten de put op de hoek van de Korte Brugstraat en de ...
Voorwerpen
Anna van Saksen
Anna van Saksen 1544 tot 1577
Anna van Saksen werd geboren in Dresden op 23 december 1544 als dochte...
Personen
oude ingang begraafplaats Haagveld
Aan de Haagweg ligt de oude ingang van de protestantse begraafplaats H...
Bouwwerken
Blijde inkomst van Engelbrecht en Johanna
De erfdochter van de Polanens, Johanna, trouwde in 1403 met Engelbrech...
Gebeurtenissen
Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten
Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap ...
Archeologie
Toen & nu
Willemsbrug
Willemsbrug Toen & nu
Het station, de Willemstraat, de Willemsbrug en het Baroniemonument in het Valkenberg vormen een monumentale as. ...
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Opgraving Waalse Kerk 1979 en 1982
Voorafgaande aan restauratiewerkzaamheden kon in de Waalse kerk (vijft...
Archeologie
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie