Sint Joostkapel aan de Ginnekenstraat

Bouwwerken
1436 tot heden
  • Sint-Joostkapel aan de Ginnekenstraat  

Op 20 mei 1436 was men druk bezig met de bouw van de Sint-Joostkapel. De toren is van hetzelfde model als de kerktorens van Ginneken en Terheijden, die ook in de vijftiende eeuw gebouwd zijn. In 1518 werd bij de kapel een kerkhof ingewijd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte de kapel buiten gebruik. In 1637 werd de kapel een bergplaats voor hooi en turf. Na 1829 mocht op het kerkhof niet meer worden begraven. De begravingen bevinden zich echter nog steeds in de grond. In 1945-1947 werd het gebouw verbouwd tot bevrijdingskapel. Het Mariabeeld en ander beeldhouwwerk is van de bekende kunstenaar Niel Steenbergen. De huidige kapel is kleiner dan het oorspronkelijke gebouw.

Ook interessant

Opgraving Achter de Lange Stallen 2012
In het voorjaar van 2012 heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC...
Archeologie
Opgraving Achter de Lange Stallen 2008
In het kader van de (toen nog actuele) herinrichting van het parkeerte...
Archeologie
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Opgraving Ginnekenstraat 117 1983
In de zomer van 1983 is er een korte waarneming uitgevoerd in een bouw...
Archeologie
Bevrijdingsmonument op de Grote Markt
Het standbeeld van Judith, het monument ter herinnering van de Bredase...
Bouwwerken
Bevrijdingskapellen
De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren in velerlei opzicht ...
Bouwwerken
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen
Markendaalse Kerk
Markendaalse Kerk 1300 tot 1343
De mensen die buiten de muren van Breda woonden werden bijgestaan door...
Bouwwerken

Locatie

Ginnekenstraat 23, 4811 JD Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief