Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)

Gebieden
1500 tot heden
  • Kermis op de Schoolakker in 1937. Foto: Jan Pel. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en kreeg zijn naam officieel in 1938. De Schoolakker omvatte oorspronkelijk het hele gebied tussen de Dillenburgstraat, Kerkhofweg en Bavelselaan. De toponymist Chr. Buiks geeft een vermelding van de Schoolakker uit 1856. De akker heette zo naar de ligging bij de voormalige dorpsschool van Ginneken aan de Raadhuisstraat. Buiks geeft een vermelding van het oude Schoolhuis reeds uit 1527. In 1867 werd een nieuwe school gebouwd aan de Dillenburgstraat (Schoolstraat). Volgens Brekelmans is de Schoolakker identiek met de Heilige Geestakker, vermeld in 1608. Buiks citeert een akte uit 1661: Tot Ghinnken aende Plaetse, oost en suijt aende Heylich Geestacker. De Schoolakker was in de twintigste eeuw lange tijd in gebruik voor allerlei doeleinden. Het was voetbalterrein en kermisterrein. Circussen sloegen er hun tenten op. Nu nog ligt er een geasfalteerde rolschaatsbaan.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 15 en 16, Ginneken-Dorp.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Opgraving Viandenlaan 2013
In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postk...
Archeologie
Vogelenzanglaan (Ginneken)
De Vogelenzanglaan kreeg zijn naam in 1938 en ontleent zijn naam aan h...
Gebieden
Rozenlaan (Ginneken)
Rozenlaan (Ginneken) 1811 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008
In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsge...
Archeologie
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Maycrete-woningen
Maycrete-woningen zijn prefabwoningen die na de Tweede Wereldoorlog op...
Bouwwerken
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief