Rietdijk (Haagse Beemden)

Gebieden
1415 tot heden
  • Fietsers op de Rietdijk in 1995. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem , Johan van Gurp)  

De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de centrale fietsontsluiting vormt van de wijk Asterd. Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders wordt de Riedijck voor het eerst vermeld in 1415. Tot in de achttiende eeuw was Riedijk de meest gangbare spelling. Volgens het straatnamenboek uit 1988 zou de naamsverklaring zijn rie of ree is recht, een rechte dijk dus. Dit komt overeen met de huidige situatie. De toponymist Chr. Buks verklaart de Rietdijk als dijk waarvan het talud begroeid is met riet. Hij geeft een vermelding uit 1525: "Beemden in Astairt, westwaerts aen derve: den Dycbloc en aenden Ryetdyck."

Asterd

De naam Asterd wordt volgens Buiks al vermeld in 1413: "Beemd en wei in Astaert". Buiks zegt: Als we Asterd mogen splitsen in A plus stert is de betekenis: een langgerekt smal gebied gelegen tegen de waterloop de Aa, dat is de Mark (!) Of die langgerekte vorm inderdaad aanwezig was, hangt natuurlijk samen met de vorm en omvang van het oude Asterd en die kennen we niet precies. De juiste schrijfwijze zou bij deze interpretatie Astert of in moderne notatie Astaart moeten zijn. Staart komt vaak voor bij moeren, waar overblijvende smalle, lange stukken met steert werden aangeduid. Namen met de waternaam A gecombineerd kennen we verscheidene in de Baronie, zoals Overa, Aven, Abeemd en Breda.'

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Achter Emer (gehucht)
Achter Emer (gehucht) 1400 tot 1978
Achter Emer is eigenlijk het laatste (noordelijke) deel van de Emerweg...
Gebieden
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden
IJzerhekpad (Haagse Beemden)
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de Achter Em...
Gebieden
Overkroetenlaan (Haagse Beemden)
De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de ...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief