Rederijkerskamer het Vreugdendal heropgericht

Gebeurtenissen
1868
  • Kaft van de feestgids van de Rederijkerskamer 'Vreugdendal'  

Waarschijnlijk omstreeks 1470 is de rederijkerskamer het Vreugdendal voortgekomen uit de broederschap van het Heilig Kruis. Rederijkerskamers waren broederschappen van amateur-dichters. In deze kamers werden dichtkunst, zang en toneelspel beoefend. In 1540 werd een tweede rederijkerskamer opgericht, de Oranjeboom. Verschillende rederijkerskamers kwamen tegen elkaar uit in dicht- en toneelwedstrijden op zogenaamde landjuwelen. De rederijkerspoëzie kreeg later een slechte naam vanwege zijn gekunstelde vorm. De rederijkerskamer het Vreugdendal werd opgeheven in 1738, maar in 1868 werd een nieuwe toneelvereniging opgericht onder de oude naam Vreuchdendael. Dit tweede Vreugdendal overleed in stilte in 1912, waarna ná de Tweede Wereldoorlog een derde vereniging onder dezelfde naam werd opgericht, die op zijn beurt weer enkele jaren geleden teniet is gegaan.

Ook interessant

Heilige Kruisprocessie
Heilige Kruisprocessie 1425 tot 1500
De Grote Ommegang, die gehouden werd ter ere van het Heilig Kruis, was...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief