Raadhuizen Ginneken en Princenhage

Bouwwerken
1792
  • Tekening raadhuis Princenhage  

De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 1792, een raadhuis bouwen door dezelfde architect, de Bredanaar Herman Huijsers. Het voormalige raadhuis van Ginneken staat in de naar het gebouw genoemde Raadhuisstraat, het hier afgebeelde Princenhaagse raadhuis staat op de Haagse Markt. Het zal ons niet verwonderen dat beide gebouwen in uiterlijk veel overeenkomsten vertonen. Het Princenhaagse raadhuis is wat rijker vorm gegeven met Ionische pilasters in reuzenorde, dat van Ginneken heeft alleen een groot fronton. Vóór 1792 vergaderden de dorpsbesturen bij de schout aan huis, waar een kamer als secretarie was ingericht. De kelders van de beide raadhuizen deden dienst als woning voor de veldwachter en als cachot. De raadhuizen hebben dienst gedaan tot in de Tweede Wereldoorlog, als gemeentehuizen van respectievelijk Nieuw-Ginneken en Prinsenbeek.

Ook interessant

Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief