Raadhuisstraat (Ginneken)

Gebieden
1200 tot heden
  • De Raadhuisstraat in Ginneken in 1903. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan vanuit Breda naar het zuiden. In het huisnummerregister van 1898 en de adresboekjes van 1900 en 1902 vormt deze straat, samen met het gedeelte van de Ginnekenweg van het Oranjeplein tot aan de Ginnekenmarkt, de Dorpstraat in Ginneken. In 1902 werden in de kom van Ginneken officie straatnamen ingevoerd en kreeg dit gedeelte de naam Raadhuisstraat. Dit is dus een relatief moderne naam. De naam is uiteraard ontleend aan het raadhuis van de gemeente Ginneken dat hier staat.
Het raadhuis is ontworpen door Herman Huijsers en gebouwd in 1792. Het statige pand heeft symmetrische trappen en een monumentale deur. De gevel is ontworpen in de Korinthische orde. Het deed niet alleen dienst als raadhuis, maar ook als kantongerecht en huis van arrest. Aan de achterzijde bevindt zich nog een echt gevangeniskot met toilet. Voor de bouw van deze cellen werden gevangenen opgesloten in een cel onder de bordestrap aan de voorzijde. Nadat het dorp Ginneken toegevoegd was aan de gemeente Breda in 1942, deed het nog tot 1963 dienst als gemeentehuis van de gemeente Nieuw-Ginneken. In het raadhuis is nu een kantoor gevestigd.

Literatuur

F.A. Brekelmans en W.L.P.M. de Kort, Nieuw-Ginneken, gemeentehuis op eigen erf, architectonische beschrijving en geschiedkundige bijdragen bij de plechtige ingebruikneming van het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken op 4 januari 1964 (Breda, 1964).

Ook interessant

Raadhuis van Ginneken
Het raadhuis van de voormalige zelfstandige gemeente Ginneken is ontwo...
Bouwwerken
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief