Opgraving Velsgoed Prinsenbeek 2006

Archeologie
1300 tot 1900
1 / 5
 • De velg van een houten wagenwiel als basis voor een waterput waarvan de wand bestond uit gestapelde grasplaggen. Datering 14e -18e eeuw.  
 • 1
  Tijdens het eerste onderzoek werd er een perceelgreppel opgegraven waar een grote hoeveelheid laat 19e eeuwse vondsten in werd gevonden. Opmerkelijk was de grote hoeveelheid jeneverkruiken.  
 • 1
  Het opgravingsterrein, of beter gezegd de toekomstige bouwput, na het archeologische onderzoek.  
 • 1
  Fragment van een mineraalkwaterkruik. Deze kruiken werden gebruikt voor transport van het mineraalwater van de Elisabethbron te Obermendig aan de Laacher See in Duitsland.  
 • 1
  Slijpsteen, 19e/20e eeuw  

Naar aanleiding van een nieuwbouwproject op de hoek van de Beeksestraat en de Velsgoed in Prinsenbeek heeft er in de zomer van 2006 een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek werd gevolgd door een archeologische begeleiding in de bouwput. Een deel van het opgravingsterrein was door jongere bebouwing reeds verstoord. Het opgravingsterrein omvatte vanouds een klein huis en erf liggend aan de Beeksestraat. (zie kaart hier rechtsonder)

BR-130-06_topo_low.jpg BR-130-06_1824_low.jpg
De opgravingslocatie op de huidige topografie en op het kadstraal minuutplan van 1824. In lichtroze de archeologische begeleiding in de aangelegde bouwput.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek was meest opmerkelijke spoor een forse sloot met een afgeronde haakse bocht. Deze loopt tegen de perceelsgrens aan, vermoedelijk een perceelgreppel die er qua vorm opmerkelijk "oud" uit zag. In deze sloot zijn slechts enkele aardewerkscherven gevonden uit de 14e - 16e eeuw. 

BR-130-06_2.jpg BR-130-06_4.jpg
Doorsnede van de baksenen waterput. In het onderliggende vlak zijn de plaggen van de oudere plaggenput goed zichtbaar. Rechts een detailopname van  van de plaggenput

Tijdens de begeleiding in de bouwput werd een stenen waterput aangetroffen opgebouwd uit voorgevormde putstenen. Datering late 19e eeuw. Deze put doorsneed een veel oudere waterput waarvan de wand was opgebouwd uit gestapelde grasplaggen. De basis van deze put bestond uit de velg van een wagenwiel. Er zijn geen vondsten aangetroffen in deze put zodat er een ruime datering is van de 14e tot de 18e eeuw.

BR-130-06_5.jpg BR-130-06_HT-4-2-0-0018.jpg
Links het wagenwiel als basis van de waterput. Rechts de velg met resten van de spaken na schoonmaak en conservering.

Interessant was de vondst van een hoeveelheid laat-19e eeuws en vroeg-20e eeuws vondstmateriaal in een greppel achter het voormalige woonhuisje. Hierbij talloze steengoed (jenever- of mineraalwater-) kruiken, kop en schotels met diverse motieven en half vergane resten van emaille keukengoed. Dit materiaal is zo jong dat het niet verder meer gedocumenteerd zal worden. Het wordt wel bewaard voor museale of educatieve doeleinden.

Ook interessant

Archeologische vondsten Beeksestraat 1981
Bij het uitgraven van funderingssleuven voor zijn nieuwe woning aan de...
Archeologie
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief