Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)

Gebieden
1200 tot heden
  • De Postlaan in Ginneken, in de volksmond het Domineelaantje genoemd, in 1981. Foto: Gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom van Ginneken zeer wel ontstaan kunnen zijn in de periode rond 1200 als een kerkpad, een rechtstreekse verbinding vanuit de buitengebieden naar de kerk van Ginneken. Vanaf 1608 gebruikte de pastoor in ieder geval het pad om naar de kerk van Ginneken te lopen.

Domineelaantje

Het Postlaantje komt op het minuutplan van het kadaster van 1827 voor onder de naam Dominéestraatje. De toponymist Chr. Buiks vond het pad vermeld als Kerkstraat of -pad in 1746 en als Pastoriestraatje in 1841. De leggers van openbare wegen (een soort van registratie van openbare wegen) van Ginneken van ongeveer 1870 en die van 1880 noemen het pad het Dominée Laantje. Al deze namen verwijzen naar de zogenaamde Oude Pastorie, een indrukwekkend woonhuis dat tot 1965 stond op de hoek van de Postlaan en de Dillenburgstraat. Het werd tot in de negentiende eeuw omringd door een gracht. Het pand is in 1608 gebouwd als woning voor de pastoor.

Hervormde pastorie

In 1648 werd de Vrede van Munster gesloten tussen de koning van Spanje en de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Hiermee kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden werd bepaald door de actuele frontsituatie tussen de Nederlandse opstandelingen en de Spanjaarden. Breda hoorde op dat moment bij de Noordelijke Nederlanden en behoort daarom nu nog steeds bij Nederland.
Een belangrijk gevolg van dit verdrag was dat gereformeerde kerk de staatskerk van de Republiek werd. Alle rooms-katholieke kerkgoederen vervielen aan de overheid: kerken, kapellen, pastorie, kloosters en andere bezittingen. In 1648 werd de Ginnekense pastorie in gebruik genomen door de hervormde predikant. Tot 1886 bleven zijn opvolgers er wonen.

Postlaantje

In 1902 werden voor de kom van Ginneken door de gemeenteraad officiële straatnamen vastgesteld. Om onbekende redenen werd de zinvolle naam Domineelaantje gewijzigd in Postlaantje (met tje). De nieuwe naam is ontleend aan het toenmalige postkantoor van Ginneken een de huidige Dillenburgstraat, tegenover het Postlaantje.

Literatuur

F.A. Brekelmans, De oude pastorie te Ginneken, in Jaarboek de Oranjeboom XXIV (1971).
Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 15 en 16, Ginneken-Dorp.
Ton van Dun en Ad Jansen, De Ginnekenmarkt en haar bewoners, 1500-1625, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Opgraving Viandenlaan 2013
In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postk...
Archeologie
Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)
Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en k...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief