Pius XII-straat (Teteringen)

Gebieden
1958 tot heden
  • Eugenio Pacelli (1876-1958) regeerde als paus Pius XII van 1939 tot 1958  

Paus Pius XII, hoofd van de rooms-katholieke kerk, overleed op 9 oktober 1958. Op 16 december 1958 stelde Burgemeester en Wethouders van Teteringen aan de gemeenteraad voor een straat naar de overleden paus te noemen. "Wij menen hiermee de nagedachtenis te eren van de onlangs overleden Paus, die nu reeds wordt beschouwd als een der grootste Pausen uit de geschiedenis der Kerk", aldus het college. De Pius XII-straat ligt in Teteringen. In de toenmalige gemeente Breda, met een gemengde bevolking van katholieken, protestanten, joden en toen ook al niet-kerkelijken, zou een dergelijke straatnaam onmogelijk geweest zijn.

Eugenio Pacelli (1876-1958) regeerde als paus Pius XII van 1939 tot 1958. De beoordeling van zijn pausschap spitst zich vooral toe op de rol die hij, het Vaticaan en de clerus speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Centrale vraag die daarbij gesteld wordt is, waarom Pius XII gedurende de naziperiode zijn stem niet verhief tegen de gepleegde misdaden, in het bijzonder die tegen de Joden.

Ook interessant

Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Nieuwstraat (Teteringen)
Nieuwstraat (Teteringen) 1948 tot heden
De Nieuwstraat is een van de eerste straten diein de twintigste eeuw i...
Gebieden
Sint Josephstraat  (Teteringen)
Vanouds maakte deze straat deel uit van de Heistraat, de voormalige gr...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief