Pijlspits uit de vroege bronstijd

Voorwerpen
-2000
  • Pijlpunt met weerhaken  

Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio Breda. We kennen stenen bijlen uit Teteringen, Rijsbergen en het Markdal. Een aantal herbewerkte bijlen getuigen van nieuw gebruik in latere tijd. Omstreeks 2000 v.Chr. begon de bronstijd in Nederland, dat wil zeggen dat er steeds meer gebruiksvoorwerpen werden gemaakt van een legering van koper en tin (brons). Toch werden nog steeds vooral kleinere werktuigen vaak van vuursteen vervaardigd. Op Steenakker lag een gave vuurstenen pijlpunt direct boven een paalgat van een huis uit de late ijzertijd. De pijlpunt dateert echter uit het begin van de bronstijd! Typerend voor deze vorm zijn de weerhaken. We kunnen hieruit opmaken dat de jacht nog steeds belangrijk was voor de voedselvoorziening.

Ook interessant

Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief