Overasepad en Overaas Vlonderke (Effen)

Bouwwerken
1422 tot heden
  • De opening van het Overaas Vlonderke  

Op woensdag 26 juni 2013 openden wethouder Akinci en de voorzitter van de bestuurscommissie Weerijs-Zuid, Peter van Vugt, de nieuwe fietsbrug over de Weerijs bij Effen. Hierdoor is een nieuwe fietsroute ontstaan van Princenhage naar Effen en Overa. Op verzoek van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West is aan deze fietsbrug de naam Overaas Vlonderke gegeven. Let op de dialectische vorm Vlonderke. Aanvankelijk sprak men van een vonder. In de negentiende eeuw zien we de aanduiding vondel en in de twintigste eeuw spreekt men van een vlonder. Deze drie woorden betekenen allemaal hetzelfde, namelijk een smalle brug, loopbruggetje, vaak niet meer dan een of twee planken breed of een balk. De huidige brug is echter veel breder.

Voorde

De oudste naam voor de Overasevonder is de Schipvoord. De toponymist Chr. Buiks geeft vermeldingen hiervan van 1422 tot en met 1557. Buiks verklaart deze naam als een voorde die in de wintertijd, bij hoog water, met aan elkaar gekoppelde schepen, oversteekbaar was, dus eigenlijk een schipbrug. In de zomertijd, bij laag water, waren de andere voorden ook oversteekbaar, maar in de winter kon de rivier wel meters diep worden en dan moest men op een andere manier de overkant zien te bereiken.

Vonder

De vermelding van de Schipvoord in 1422 is tevens de oudste vermelding van de Overasevonder. De Overasevonder wordt volgens Buiks regelmatig vermeld zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. In de legger van openbare wegen en voetpaden in de gemeente Princenhage van 1878 (een registratie van openbare wegen) wordt onder andere de Overase Vondel genoemd. De vonder was 15 meter 50 lang, 35 centimeter breed en met houten leuningen. Hij werd onderhouden door de gemeente Princenhage. De brugnaam Overaschevonder werd bevestigd bij Besluit van de Burgemeester van Breda van 7 december 1942. De oude Overasevonder verdween in de jaren zestig.

Fietspad

Aansluitend op het Overaas Vlonderke is een fietspad aangelegd van de Dr. Batenburglaan bij Mirabelle naar het Effensepad. Op voorstel van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West kreeg dit de naam Overasepad.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
J. van Haastert, De honderd bruggen van Breda (Breda, 1973).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, Nieuwe straatnamen (47), in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2014, nummer 1.

Ook interessant

Straatnamen Effen
Straatnamen Effen 1300 tot heden
Effen maakte tot 1942 deel uit van de gemeente Princenhage, daarna van...
Gebieden
Tweegelandenbrugweg (Effen)
Voordat in 1929 de Effenseweg werd aangelegd was deze weg de enige ...
Bouwwerken
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief