Oudste stadsaanzicht

Gebeurtenissen
1637
  • breda in 1637: oudste stadsaanzicht. Fragment uit een grotere tekening.  

Deze tekening van Jan Martszen geeft de uittocht weer van het Spaanse garnizoen na de succesvolle belegering door Frederik Hendrik in 1637. Het is het oudste betrouwbare stadsaanzicht van Breda met daarop de nieuwe vestingwerken, hoewel.......het is in spiegelbeel weergegeven. In de verte zien we de hoog oprijzende wallen van de stad, beplant met bomen. Daar boven uit torent de Grote Kerk. Opvallend is het vlakke polderland buiten de stad. Er was een verbod om rond de vesting permanente bouwerken te zetten: De verboden kring.
Op de voorgrond het uittrekkende Spaanse garnizoen. De groep geestelijken wordt gevormd door paters kapucijnen. Zij dragen een zogenaamd lijdenskruis voor zich uit. Zgroot was de verbittering tussen de verschillende godsdiensten dat (ondanks de capitulatievoorwaarden) met musketten geschoten werd op het kruis van de kapucijnen.

Ook interessant

Frederik Hendrik neemt Breda in
Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om e...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief