Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011

Archeologie
1600 tot 2010
  •  

Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe woonwijken Waterakkers en Bouverijen heeft er in 2011 archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het toen nog landelijke gebied tussen Teteringen en de Hoge Vucht.
Het onderzoeksgebied lag op de overgang van de lage dekzandrug van Teteringen naar de lage zandgronden waar de Vuchtpolder is gelegen. In de laagste delen van dit gebied werd in de middeleeuwen turf gewonnen waardoor het gebied nog lager kwam te liggen.
In de meest zuidelijke werkput werd nog een beekdalletje aangetroffen. Daar bevond zich een laagje klei op het dekzand.

BR-297-11_topo_low.jpg BR-297-11_1870_low.jpg
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Tachtigjarige Oorlog

Het onderzoek heeft een greppel uit de Spaanse periode opgeleverd. Het is een vrij ondiepe greppel met aan de westzijde een sterk onregelmatig verloop. De greppel lijkt vrij snel weer te zijn dichtgegooid, vanwege de brokkelige vulling. Het is zeer waarschijnlijk dat de greppel deel uitmaakt van de contravallatie-linie die Spinola rondom Breda heeft laten aanleggen tijdens de belegeringen in 1624/25. Het is echter niet duidelijk of het de tijdelijke of definitieve contravallatie-linie betreft. De overige aangetroffen greppels zijn recent van aard.

BR-297-11_1.jpg BR-297-11_2.jpg  
De liniegreppel uit 1624/25 in het opgegraven vlak en gecoupeerd om een zicht te krijgen op de opbouw
De paalsporen die twee of vier mogelijke structuren vormen, de diverse kuilen, een mogelijke waterput en een tonput zijn waarschijnlijk eveneens te dateren in de Tachtigjarige Oorlog. Op basis van de overeenkomstige aard van de vullingen (donkergrijs tot zwart humeus zand) worden deze sporen eveneens aan de belegeringen in 1624/25 gekoppeld. Het aangetroffen aardewerk is niet voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over een meer exacte datering, maar is niet in tegenspraak met een datering in die periode.

BR-297-11_4.jpg BR-297-11_047CER-AW3806.jpg
Het inmeten van een houten tonputje. Eén helft is al verwijderd om een goed zicht te krijgen op de doorsnede. Het tonnetje bevatte enkele 17de eeuwse vondsten.

Ook interessant

Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads