Opgraving Vlaszak 1990

Archeologie
1200 tot 1900
  • De bouwput, met het gedocumenteerde profiel. Deze bouwlocatie stond bekend als "Gouden Driehoek". Momenteel heeft de RABO bank hier zijn hoofdkantoor.  

Bij het graven van een bouwput ten behoeve van een groot kantorencomplex op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Vlaszak kon over ca. 25 meter een bodemprofiel gedocumenteerd worden. Het betreft het profiel wat min of meer parallel liep met de huidige Vlaszak. Bovenop de natuurlijk bodem was een vrij schone zandlaag aanwezig met brokjes ijzeroer en leem. Deze laag zou kunnen samenhangen met het graven van de dertiende-eeuwse stadsgracht, die hier samenvalt met het tracé van de Vlaszak. Op deze laag werd een fraai mes met benen heft en glazen inlegplaatjes aangetroffen, zie foto.

BR-06-90_topo_new.jpg BR-06-90_1824_new.jpg
Het onderzoeksterrein op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

In de bodem van de bouwput werd over een grote lengte een gracht zichtbaar, die het kloosterterrein van St. Catharinadal scheidde van de doorgang tussen de Pasbaan en de laatmiddeleeuwse Beyerd (dat zich op het Gasthuiscomplex bevond). Deze gracht is niet verder onderzocht in verband met de sterke vervuiling door de negentiende-eeuwse opvulling met o.a. industrieel afval. In het profiel aan de Vlaszak werden funderingsresten en lemen vloerrestanten aangetroffen van de bebouwing, die de noordwestzijde vormde van het bovengenoemde kloosterterrein. Het betrof een reeks van bedrijfsgebouwen, waaronder een brouwerij. De ondergrond bestond uit een zwarte vettige zandlaag, typerend voor een zgn. moderpodzol. Een bodemtype die we als een van de meest vruchtbare zandgronden kunnen beschouwen. In de directe omgeving werden in de jaren tachtig sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen.

BR-06-90_1.jpg BR-06-90_MT-2-7255.jpg
Detailopname van de (zwarte) moderpodzol. Rechts een benen mesheft met ingelegde glasplaatjes.

Ook interessant

Kloosterplein (Centrum)
Kloosterplein (Centrum) 1768 tot heden
Het Kloosterplein is een moeilijk te begrenzen ruimte aan de rand van ...
Gebieden
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Opgraving Kloosterkazerne  1993
Op de plaats van de huidige Kloosterkazerne werd in 1308 het nonnenkl....
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1983
Opgraving Vlaszak 1983 1864 tot 1957
Tijdens rioolwerkzaamheden aan de Vlaszak werd een bakstenen riool ...
Archeologie
Opgraving Kloosterplein 1983
Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein e...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief