Opgraving Van Coothplein 1998

Archeologie
1682 tot 1869
  • De fundamenten van de Ginnekenpoort, vrijgelegd bij rioolwerkzaamheden op het Van Coothplein  

In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraat ter hoogte van het van Coothplein bij rioleringswerkzaamheden resten van de zeventiende-eeuwse vestingwerken teruggevonden. Het betrof de doorgang onder de wal bij de Ginnekenpoort en een fragment van de muur aan de waterzijde. De muurdiktes variëren van 1.30 tot 2.65 meter.

BR-51-98_1870.jpgBR-51-98_topo.jpg
De ligging van de opgegraven poortfundamenten op de kaart van Bogaerts uit 1863 en op de huidige topografische kaart

Deze ''nieuwe'' Ginnekenpoort lag niet meer aan de zijkant van het bastion Chassé maar tussen twee bastions in. Een strategische verplaatsing die ook in 1989 in de Sophiastraat bij bastion Bosch werd waargenomen. De vijand die een aanval deed op de toegang tot de stad, kon nu vanaf twee bastions onder vuur worden genomen. Vanaf 1682 werd de vesting volgens deze nieuwe inzichten heringericht.

BR-51-98_foto%20binnenzijde.jpg BR-51-98_foto%20buitenzijde.jpg
De Ginnekenpoort van de stadszijde en vanuit de grachtzijde. Gefotografeerd vóór 1870. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Ook interessant

Nieuwe Ginnekenstraat (Centrum)
In 1876 werd de Straatweg van Breda naar Ginneken, die oorspronkelijk ...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Opgraving molen het Fortuijn 1986
In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande ...
Archeologie
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
Opgraving Nieuw Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief