Opgraving toegang Valkenberg 1994

Archeologie
Voorwerpen
1350 tot 1700
1 / 14
 • Vermoedelijke fundering van traptoren, later als beerput gebruikt  
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   

Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 in het Valkenberg kon het nieuwe en het oude wegcunet tussen de toegang van het Valkenberg vanuit de Catharinastraat en de gereconstrueerde middeleeuwse waltoren onderzocht worden.

BR-30-94_topo.jpg BR-30-94_1824.jpg
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende onderzoek.

Natuurlijke ondergrond

Met betrekking tot de ondergrond is opmerkelijk dat de noordelijke begrenzing van de opgravingssleuf (= zuidrand middeleeuwse stadsgracht) tevens de grens vormt tussen relatief droge zandgronden (akkers) en relatief natte bodem (weidegebied). Het lijkt er dus op dat de stadsgracht hier het tracé volgt van de overgang van het hoge naar het lage.

Perceelsloot van terrein aan Catharinastraat

Globaal halverwege de opgravingssleuf werd een brede gracht aangetroffen, die als begrenzing kan worden geïnterpreteerd van de (in de eerste helft van de 14 eeuw?) uitgegeven percelen aan de Catharinastraat. De oostelijke en westelijke begrenzing van dit ca. 60 meter diepe afgescheiden terrein is niet aangetroffen. Een studie naar de oudere percelering kan hier misschien duidelijkheid in brengen. Vondstmateriaal uit de opvulling van deze gracht wijst erop dat deze gracht relatief laat is gedempt (eerste helft 16e eeuw?).

BR-30-94_1.jpg BB_p182227ahaagshopje.jpg
Links een doorsnede door het grachtje dat het Hof Valkenberg scheidde van de particuliere erven aan de Catharinastraat. Rechts het 19e eeuwse gerechtsgebouw met net zichtbaar de onderdoorgang naar het Valkenberg.

Huis Merwede

In de zuidelijke helft van het wegcunet zijn talloze bouwsporen aangetroffen van het van oorsprong 15e eeuws stenen woonhuis Merwede met o.m. een kelder en de aanzet van een ronde traptoren tegen de achtergevel. Uit deze periode stamt ook een grote afvalkuil en een beerput op het achtererf van dit gebouw. Het jongste verschijnsel dat werd aangetroffen was de vloer van de doorgang onder het 19e eeuwse gerechtsgebouw vanaf de Catharinastraat naar het park Valkenberg.

BR-30-94_4.jpg BR-30-94_Blaeu.jpgLinks het fundament van de traptoren en rechts centraal in beeld het Huis Merwede op een uitsnede van de kaart van Blaeu

Ook interessant

Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1987
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Herinrichting Valkenberg
Herinrichting Valkenberg 1886 tot 1991
In 1886 ontwierp de Leuvense tuinarchitect Lieven Rosseels (1843-1921)...
Gebieden
Park Valkenberg
Park Valkenberg 1531 tot heden
Na de aanleg van de nieuwe stadsomwalling in 1531 was de locatie van h...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief