Opgraving toegang Valkenberg 1992

Archeologie
Voorwerpen
1300 tot 1870
1 / 15
 • De opgravingsput aan de westzijde de toegang naar het Valkenberg  
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   

Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenberg naar de Catharinastraat konden twee kleine werkputjes worden aangelegd, aansluitend op eerdere opgravingen. Het onderzoek van 1992 maakte veel meer duidelijk over de inrichting van de betreffende percelen dan voorgaand onderzoek. De vraagstelling bij voorgaande opgravingen betrof de ontwikkeling van een hofhuis vanaf de 15e eeuw. Aan beide zijden van de toegang konden kleine werkputjes gegraven worden waarbij resten van eventuele voorgevels konden worden onderzocht.

BR-30-92_topo.jpg BR-30-92_1824.jpg
De opgravingsputjes van 1992 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. De aanliggende opgravingsputten in grijs

Oostelijke werkput

In de oostelijke werkput werden resten van de top van de natuurlijke bodem nog aangetroffen. Hierin bevonden zich enkele paalsporen, 14e eeuwse afvalkuilen en een brede sloot parallel aan de straat. Deze sloot lijkt in de tweede helft van de 14e eeuw gedempt te zijn geworden. Vermoedelijk ligt deze sloot in het verlengde van de sloot die in 1981 werd aangetroffen onder de huisjes voor de Waalse kerk. In werkput 4 werd deze sloot echter niet meer aangetroffen. Het terrein werd in de loop van de 14e eeuw gealiseerd. Een oost-west georiteerde sleuf, gevuld met slooppuin, duidt op de oudste stenen bouwfase uit de 15e eeuw. Of dit gebouw zich tot aan de rooilijn uitstrekte, is nog maar de vraag. De op de rooilijn aangetroffen uitbraak zal grotendeels van het 19e eeuwse gerechtsgebouw afkomstig zijn. Een 16e /17e eeuwse beerput lijkt slechts kort in gebruik te zijn geweest maar bevatte wel bijzondere vondsten.

BR-30-92_2.jpg BR-30-92_3.jpg
Eén van de beerputten in de oostelijke werkput. Een middeleeuwse waterput in de westelijke werkput

Westelijke werkput

In de westelijke werkput lijken de oudste sporen op het terrein te wijzen op de aanwezigheid van houtbouw uit de late 13e eeuw. Deze sporen werden doorsneden door een brede greppel, die diagonaal over het terrein loopt en a.h.w. de Catharinastraat schuin aansnijdt. Een situatie die ook elders al werd aangetroffen en aangeeft dat deze straat een relatief jong verschijnsel is. In de loop van de 14e eeuw werd deze greppel gedempt en het terrein opgehoogd. In de 15e eeuw verscheen de eerste stenen bebouwing. Of deze bebouwing is in het geheel past van een zgn. hofhuis is niet duidelijk. Tot deze vroege bouwfase behoort ook een beerput en een waterput. De beerput bevatte 16e eeuws materiaal maar onderin nog een restje 15e eeuwse vondsten. De aanwezigheid van een jongere regenkelder in de werkput zou erop kunnen wijzen dat de bebouwing in de 17e en 18e eeuw niet tot aan de rooilijn liep en dat pas in het begin van de 19e eeuw de vleugels van het gebouw tot aan de rooilijn zijn doorgetrokken.

BR-30-94_Blaeu.jpg BB_p182227ahaagshopje.jpg
Uitsnede van de kaart van Blaeu met in het midden (met traptoren) het voormalige huis Merwede. Rechts een laat 19e eeuwse foto van het gerechtsgebouw (foto beeldcollectie, Stadsarchief Breda)

Ook interessant

Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Toen & nu
Toegang tot het begijnhof
Zo zag het poortgebouw van het begijnhof er vroeger uit...
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1987
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1994
Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 kon het nieuwe en het oude...
Archeologie
Voorwerpen
Herinrichting Valkenberg
Herinrichting Valkenberg 1886 tot 1991
In 1886 ontwierp de Leuvense tuinarchitect Lieven Rosseels (1843-1921)...
Gebieden
Park Valkenberg
Park Valkenberg 1531 tot heden
Na de aanleg van de nieuwe stadsomwalling in 1531 was de locatie van h...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief