Opgraving Speelhuis Speelhuislaan 2009

Archeologie
1620 tot 1820
1 / 2
  •  
  • 7
     

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het voorjaar van 2009 werd onderzocht of er nog resten van het voormalige Speelhuis van de Nassau's aanwezig waren. Bekend is dat bij de aanleg van het industrieterrein in de jaren '30 de rivierdonk waarop rond 1620 het Speelhuis was gebouwd, geëgaliseerd is. Afhankelijk van de funderingsdiepte en de aanwezigheid van een kelder konden er nog muurresten verwacht worden.

BR-226-09_topo_low.jpgBR-226-09_1824_low.jpg 
De proefsleuf op de Speelhuislaan geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Proefsleuf door de Speelhuislaan

In de 85 meter lange proefsleuf, centraal in het noordwestelijke gedeelte van de Speelhuislaan, werd goed zichtbaar dat de Belcrumberg was afgeschoven of afgegraven. Op de locatie waar resten van het Speelhuis te verwachten waren werd, niet geheel in de as van de locatie een rondlopend fundament gevonden waaronder zich houtresten bevonden. De breedte van de bovenrand van het fundament doet niet aan een waterput denken. Vermoedelijk hebben we hier te maken met het fundament van de traptoren (zie afbeelding Speelhuis) In de wanden van de werkput werden enkele ondiepe sleuven waargenomen met een puinvulling. Misschien de schaarse resten van de uitgebroken muren van het Speelhuis zelf.

BR-226-09_2.JPG BR-226-09_1.JPG
Zicht vanuit het voormalige Backer & Rueb kantoorgebouw op de traptorenfundering. Rechts het documenteren van de fundering.

De vondsten

In de vulling van de houtconstructie werd goed dateerbaar 17e eeuws glas en aardewerk gevonden. Daarnaast enkele plavuizen, dakleien, dakpannen en een wetsteentje.

BB_p146178speelhuis.jpg BR-226-09_groepsfoto 1.jpg
Links een 18de eeuwse prent van het Speelhuis met de afzonderlijke traptoren. Rechts de vondsten uit de torenfundering


Ook interessant

Maurits van Oranje
Maurits van Oranje 1567 tot 1625
Maurits van Oranje was als prins van Oranje en baron van Breda de opvo...
Personen
De electrotechnische fabriek Electron
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
De Speelhuislaan: een maliebaan  (Belcrum)
Breda was voorheen de residentiestad van de Nassaus en de Oranjes. Fil...
Gebieden
Speelhuislaan (Belcrum)
Speelhuislaan (Belcrum) 1612 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders zegt dat er rond Breda sprake is...
Gebieden
De Belcrum
De Belcrum 1924
De stad Breda had in de negentiende eeuw geen grondgebied buiten de ve...
Gebieden
Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb
De Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb, werd in 1861 als ven...
Bouwwerken
Het Speelhuis
Het Speelhuis 1618 tot 1824
Midden in het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en dus in de periode dat...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief