Opgraving Nieuwstraat / Mosselkreek 2003

Archeologie
1400 tot 1800
1 / 5
 • Het opgraven van de keldertjes aan de Nieuwstraat  
 • 7
  komfoortje, 18e eeuw. Op de drie nokjes aan de bovenzijde kon je een pannetje zetten. In het komfoor zaten gloeiende kooltjes.  
 • 7
  18e eeuwse bierpul van steengoed. Afkomstig uit het Westerwald.  
 • 7
  Bord, Delfts blauw. Snel opgezette bloemendecoratie.  
 • 7
  Zalfpot, 17e eeuw, majolica.  

In het voorjaar van 2003 werd er op het terrein van het voormalig Prisma College aan de Nieuwstraat  (nu Carré Markenhage) een proefsleuvenonderzoek gehouden om de bewaringscondities vast te stellen van de aldaar aanwezige archeologische sporen. De Nieuwstraat is op deze locatie het resultaat van een vroeg 16e eeuwse doorbraak tussen de Brugstraten en de zuidoostelijker gelegen Steenbrugstraat (nu Nieuwstraat) die tot dan doodliep tegen het hofhuis "Nedervenne".

BR-76-03_topo.jpg BR-76-03_1824.jpg
De opgravingslocatie geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastaal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Ter plaats van de proefopgraving kon een dik veenpakket verwacht worden, deels omdat het de flank van het Markdal betrof, deels omdat in de nabijheid een uitgestrekte depressie is waargenomen die opgevuld was geraakt met veen.Vanaf de 14e eeuw wordt het terrein opgehoogd maar blijft het onbebouwd. In de 15e en 16e eeuw zal het tot het hof van Huis Nedervenne behoord hebben. Vanaf de 17e eeuw ontstaat er ondiepe bebouwing aan de Nieuwstraat. Van twee huisjes werden funderingen en kelders aangetroffen en een beerput met 17e eeuws vondstmateriaal.

BR7603_2.jpg BR-76-03_3.jpg
Links een opgegraven beerputje van één van de huisjes aan de Nieuwstraat. Rechts een waterputje en puinresten ingedrukt in een zeer dikke zwartbruine veenlaag.

Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Opgraving Markendaalseweg / Carré Markenhage 2005
Bij noodonderzoek in de bouwput van het appartementencomplex...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 48 1994
Voorafgaande aan de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er in 1994...
Archeologie
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief