Opgraving molen het Fortuijn 1986

Archeologie
1612 tot 1986
  •  

In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande torenromp van Het Fortuijn archeologische begeleiding plaatsgevonden. Het werd uitgevoerd door Henk Muntjewerff met assistentie van enkele leden van de Archeologische Vereniging Breda.
De vondst  van een dikke ophogingslaag in de molen gaf de hoop dat veel resten van de oude moleninrichting bewaard waren gebleven.

BR-88-86_topo_low.jpg BR-88-86_1824_low.jpg
De locatie van Molen het Fortuin op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan uit 1824 (aangevuld met de ligging van de vestingwerken) 

Bouwgeschiedenis

Het Fortuin heeft tot 1958 dienst gedaan. De karakteristieke molenromp stamde uit 1838. Deze verving een achtkantige molen uit 1712. (zie afbeelding)  Daarbij dient opgemerkt te worden, dat deze achtkantige windmolen deels op de resten van een watermolen (gebouwd in 1612) stond. Deze watermolen diende als volmolen waar het laken vervilt werd. In een latere periode werd de watermolen verhuurd aan de zogenaamde velbloters. Deze ontdeden dierenhuiden van het haar. 

BR-88-86_1.jpg BR-88-86_BM.jpg
Binnen de molen werd de maalkom van de watermolen. Hierin draaide het waterrad. Rechts een aquarel van de achtkantige oliemolen uit het begin van de 19e eeuw. (coll. Breda's Museum)

Watermolen

In een tweede werkput werd de maalkom van de 17e eeuwse watermolen aangetroffen en kon een groot aantal vloerniveaus worden gedocumenteerd. Ook de plaats van de molensluis in de waterloop, de zgn. heul, kon worden gelokaliseerd. Op een terrein achter de molen werden kalkputten ontdekt van de toenmalige velbloterij. Daar werden de huiden van het haar ontdaan.
Meteen na de daadwerkelijke sloop konden de contouren van de watermolen verder worden vastgelegd. De afmeting bedroeg ca. 17 x 10 meter.

BR-88-86_2.jpg BR-88-86_3.jpg
Het uitgebrande casco met de verkoolde zolderbalken. Rechts de resten van de watermolen die na de sloop werden aangetroffen.

De historische achtergronden van de molen het Fortuin vind u hier in het digitale archief van geschied- en oudheidkundige kring  'de Oranjeboom'.

Ook interessant

Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Molen Vrede en Hoop
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving molen het Fortuijn 1986
In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande ...
Archeologie
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Ambachtsschool van Coothplein
Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), arts, was omstreeks ...
Bouwwerken
Concordia
Concordia 1881 tot heden
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw ontstonden verenigingen w...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief