Opgraving Leursebaan Greenery 2005

Archeologie
-2000 tot 1400
1 / 5
 • Doorsnede door een middeleeuwse waterkuil  
 • 9
  Een afgewerkt opgravingsvlak waarbij alle sporen zijn gecoupeerd en uitgegraven. Op de achtergrond de Leursebaan  
 • 9
  Fragment van een glazen armband uit de IJzertijd/Romeinse tijd  
 • 9
  13e/14e eeuwse wandscherf, het zogenaamde hoogversierde aardewerk, met opgelegde braamnop.  
 • 9
  13e eeuwse kanfragment van proto steengoed, bedekt met een matte ijzerengobe.  

Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen rond de Greenery aan de Leursebaan heeft er in de zomer van 2005 uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van de in de nabijheid uitgevoerde HSL opgravingen (zie HSL Vinkenburg) leidden er toe dat het gehele terrein vlakdekkend is onderzocht. Daarnaast was de aanwezigheid van de oude (Middeleeuwse) loop van de Leursebaan een belangrijke overweging voor het uitgebreide onderzoek. Uiteindelijk is bijna twee hectare onderzocht. Het terrein had de kenmerken van een dekzandrug waarop zich een zgn. moderpodzol ontwikkelde. Dit is een natuurlijke bodemvorming die wijst op een relatief vruchtbare ondergrond. Op deze dekzandrug bevonden zich vennetjes die zich als donkere vlekken aftekenden. In de vulling van deze vennetjes werden opvallend veel vondsten aangetroffen.

BR-110-05_topo_low.jpgBR-110-05_1824_low.jpg
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Prehistorie

Een zestal structuren wezen op boerderijen uit de ijzertijd. Daarbij werden sporen van een aantal bijgebouwen of spiekers aangetroffen. Op één gebouw na waren ze op het hoogste deel van de dekzandrug gesitueerd. Bij de gebouwen werd een groot aantal kuilen aangetroffen. Twee waterputten zijn met zekerheid in de bronstijd of ijzertijd te plaatsen, de enkele rechthoekige grafstructuur lijkt uit de midden IJzertijd (600 v.Chr.) te stammen en ligt vlak bij de graven die tijdens het HSL onderzoek zijn gevonden.

BR-110-05_1.jpg BR-110-05_2.JPG
Links het westelijke deel van het op te graven gebied voordat de graafmachines aan de slag gingen. Geheel op de achtergrond Ikea. Rechts tekenen de lager gelegen vennetjes zich als een donker vlak af.

Middeleeuwen

Verrassend was de vondst van een aantal middeleeuwse erven met boerderijen, drenkkuilen, perceelgreppels, karrensporen en afvalkuilen. Bovendien werd een deel van de middeleeuwse Leursebaan aangetroffen. Er werd een forse hoeveelheid 13/14e eeuws aardewerk aangetroffen waaronder enkele tientallen scherven van het zgn hoogversierde aardwerk. Aangenomen mag worden dat het hier om een agrarische nederzetting gaat uit de 12e tot de 14e eeuw.

 

Ook interessant

Opgraving Leursebaan /Greenery 2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief