Opgraving KMA Parade 2007

Archeologie
1350 tot 1700
1 / 2
  •  
  • 6
     

In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschijn kwamen bij de aanleg van een nieuwe riolering ter hoogte van de zuidzijde van de Parade, het plein voor het zestiende-eeuwse renaissancepaleis op het kasteelterrein.

BR-45-07_topo_low.jpg BR-45-07_1824_low.jpg
De rioolsleuf op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek

De muurresten werden in vier afzonderlijke werkputten onderzocht. Het betreffen een kademuur van de binnengracht van het kasteel (werkput 2a), veertiende-eeuwse bebouwing en de vijftiende-eeuwse oostmuur van de kasteelommuring(werkput 2b), de kademuur van de oude buitengracht. Deze gracht begrensde het nieuwe binnenplein  dat achter de zestiende-eeuwse toegangspoort van het kasteel is aangelegd (werkput 2c) Als laatste een zware fundering van een keermuur van een verhoogd aangelegde tuin bij het Plombé-Blokhuis uit dezelfde periode (werkput 2d). De identificatie was mede mogelijk door de muurresten te projecteren  de zogenaamde Mauritsplattegrond, een gedetailleerde vestingkaart van het kasteel van kort na 1610.

BR-45-07_1.JPG br-45-07_2.jpg
Links resten van de 15e eeuwse verdedigingsmuur rond het kasteelterrein, rechts een kademuur met forse steunberen.

Ook interessant

Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde  2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Verbouwing kasteel door Jan IV
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het ...
Bouwwerken
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter