Opgraving KMA Huis Brecht 1991

Archeologie
Bouwwerken
1200 tot heden
  •  

Bij de ontgraving van de negentiende eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde van Huis Brecht zijn in het najaar van 1991 een aantal belangrijke sporen gevonden die meer duidelijkheid geven over de directe omgeving van Huis Brecht.

BR-32-91_topo_low.jpgBR-32-91_1824_low.jpg
Het onderzoek in de zijvleugel van Huis Van Brecht geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek.

Een aantal funderingen lijkt afkomstig te zijn van een gebouw dat tot aan de bouw van de hospitaalvleugel op deze plaats stond. Op het kadastraal minuutplan van 1824 is dit gebouw nog zichtbaar. In de archieven staat het simpel bekend als het "Huis aan het water". Van groot belang was de vondst van een ca. 4 meter brede gracht die noordoost - zuidwest georiënteerd onder de vleugel doorliep . Aan de noordzijde van deze gracht werd middeleeuws muurwerk aangetroffen wat er op wijst dat er voor de 15e eeuw al een gebouw stond aan de oostzijde van het toenmalige (zaal-)huis Brecht. Vóór dit gebouw werden resten van natuursteen bestrating aangetroffen.

Oriëntatie

De oriëntatie van de gracht en de fundamenten, maar ook van de perceelsgrenzen uit 1824 wijzen op een grote ouderdom. Immers ze zijn gericht op de oorspronkelijke Markoever die ter hoogte van het kasteelterrein zich aanzienlijk verder naar het oosten uitstrekte. Deze zeer oude rooilijn en bestrating, gecombineerd met de ouderdom van de rooilijn aan de Cingelstraat 6-8 wijzen op de hoge ouderdom en misschien op het plein-achtige karakter van de Cingelstraat. Hierbij moet gedacht worden aan één van de oudste toegangswegen tot het Polanen-kasteel, of zelfs tot de onbekende voorganger van dit bouwwerk.

Ook interessant

Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Opgraving Cingelstraat 6-8 1990
Tijdens de zomer van 1990 heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht 1992
In de winter van 1992 vond op het terrein van de Koninklijke Militaire...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht  1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Brecht leidde ertoe dat er uitge...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Kraanstraat 1997
Op de locatie van de huidige fietsenstalling in de Kraanstraat heeft ...
Archeologie
Kapittelschool
Kapittelschool 1309 tot 1866
De oudste vermelding van scholieren aan de kapittelschool stamt uit 13...
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief