Opgraving KMA/binnenplaats 1994

Archeologie
1350 tot 1830
  •  

Bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel op de binnenplaats van het kasteel van Breda konden enkele waarnemingen verricht worden. Ter plaatse van het Renaissancepaleis bestond de ondergrond uit een dik ophogings- en/of slooppakket dat vermoedelijk opgebracht is boven op de oorspronkelijk veenlaag van een laaggelegen gebied. Misschien vormde dit nog een deel van  het Markdal.

BR-45a-94_topo.jpg BR-45a-94_maurits.jpg
De locatie van de rioolbegeleiding op de huidige topografie en op de zgn. Mauritskaart uit ca. 1610 (afbeelding: collectie Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage)

De oudste bebouwing ter plaatse van het binnenplein van het paleis was een restant van een muurdeel dat mogelijk deel uitmaakte van het oorspronkelijke Polanenkasteel of als uitbreiding ervan geïnterpreteerd dient te worden. Van de vijftiende-eeuwse zuidoost-vleugel, gebouwd in opdracht van Jan IV,  van het kasteel werden geen sporen teruggevonden. Tegen de westgevel van het binnenplein werd de fundering van de staatsietrap van het Renaissancepaleis aangetroffen. De trap is gesloopt in de negentiende eeuw en is vooral bekend dankzij iconografische bronnen.

BR-45A-94_1.jpgBR4594A_2.jpg
Overzicht van de rioolwerkzaamheden op de binnenplaats met rechts het in de noordwesthoek aangetroffen muurwerk van het Polanenkasteel

Ook interessant

Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Verbouwing kasteel door Jan IV
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het ...
Bouwwerken
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief