Opgraving kasteelgracht oostzijde 2004

Archeologie
1530 tot heden
1 / 2
  • Zicht op de doorgang door de wal, feitelijk een waterpoortje  
  • 6
    zuidelijke deel van de kademuur op een vroeg 19e eeuwse tekening. (coll. Rijksmuseum)  

Tijdens de restauratie van de kademuur langs de kasteelgracht (aan de Valkenbergzijde) werd achter de originele kademuur zeer fors muurwerk ontdekt dat behoorde bij de zestiende eeuwse verdedigingswerken rond het kasteelterrein.

BR-45-04_topo.jpgBR-45-04_1824.jpg
Het gevonden muurwerk met achterliggende steunberen op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

Verondersteld mag worden dat deze weermuur met achterliggende steunberen behoort bij de eerste fase van de uiterst moderne verdedigingswerken die op initiatief van Hendrik III zijn aangelegd. Uit documenten is bekend dat deze werkzaamheden bij het kasteelterrein zijn gestart. Aan de noordzijde van de blootgelegde muur werd in een nog aanwezige aarden wal aansluitend muurwerk in de vorm van een gewelf aangetroffen. Op de zgn. Mauritskaart uit 1610 (een nauwkeurige opmeting van het kasteelterrein) correspondeert dit gewelf met een (water-)doorgang door de walmuur en achterliggende aarden wal.

BR-45-04_5.jpg BR-45-04_6.jpg
De weermuur ook wel parament genoemd nadat de moderne bakstenen ommuring is verwijderd. Rechts één van de achterliggende steunberen

Ook interessant

Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Verbouwing kasteel door Jan IV
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief