Opgraving HSL leidingtracé 2000

Archeologie
-700 tot 1250
  • Middeleeuwse greppels net ten zuiden van de rioolwater zuiveringsinstallatie in de noordwesthoek van de Haagse Beemden.  

De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg en vernieuwing van leidingen van diverse nutsbedrijven langs het HSL tracé. Startpunt van het onderzoek in de zomer van 2000 was bij de waterzuiveringsinstallatie aan de noordwestzijde van de Haagse Beemden. De eerste 700 meter van de leidingensleuf bevond zich aan de oostzijde van de A16. Verder naar het zuiden zou het onderzoek aan de westzijde van de A16 plaatsvinden. De feitelijke sleuf zou zo'n 6-8 meter breed worden met een diepte van ca. 2 meter. De keuze voor de onderzoeksgebieden binnen het traject werd gemaakt op basis van reeds bekende geomorfologische omstandigheden, d.w.z. die landschapstypen die gunstig waren voor prehistorische en middeleeuwse bewoning. Het betroffen: * Haagse Beemden, nw. hoek * Kesteren * Prinsenbeek "park" * Heilaar * en knooppunt Princeville. Deze laatste locatie viel echter in de archeologische begeleiding bij de HSL aanleg en is in dit onderzoek dus niet onderzocht.

BR-68-00_topo_low.jpgBR-68-00_1870_low.jpg
Het onderzochte leidingtracé op de huidige topografie en op de topografische kaart uit 1869/70. In grijs het omliggende archeologische onderzoek van de afgelopen 20 jaar.  Van noord naar zuid  de vier onderstaande onderzoeksgebieden

Haagse Beemden Noordwest hoek

Er waren kuilen, greppels en enkele vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er waren geen aanwijzingen voor daadwerkelijke bewoning. Wel was het gebied in cultuur gebracht. Daarbij nog opgemerkt dat vondsten uit de late middeleeuwen 0-1500) hier in het buitengebied relatief weinig voorkomen.

Kesteren

Ook hier kunnen de grondsporen en de vondsten grotendeels in de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden gedateerd. Grote delen van het opgravingsterrein waren al eerder verstoord geraakt.

BR-68-00_1.jpg BR-68-00_2.jpg
Middeleeuwse greppels op de locatie Haagse Beemden en Kesteren

Prinsenbeek "park"

De meeste sporen en vondsten stammen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Enkele structuren, bestaande uit een reeks van paalgaten, konden niet gedateerd worden.

Heilaar

Er werd een groot aantal paalgaten aangetroffen die te herleiden zijn tot een achttal bijgebouwen (spiekers). Er werd echter maar zeer weinig aardewerk aangetroffen waarmee deze structuren konden worden gedateerd. Vermoedelijk stammen ze uit de IJzertijd /Romeinse tijd. Daarnaast zijn er enkele sporen die op grondgebruik in de late middeleeuwen duiden.

Ook interessant

Muizenberg
Muizenberg 1450 tot heden
Muizenberg is een huizengroep, ontstaan bij twee grote hoeven (waarond...
Gebieden
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Grintweg (Haagse Beemden)
Grintweg (Haagse Beemden) 1650 tot heden
De Grintweg in de Haagse Beemden maakte voorheen deel uit van de ...
Gebieden
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief